Yuxarıya
skip to main content

Karabağ Savaşında Anadolu Ajansı’nın Yayın Stratejisi

20.09.2023

Hüseyin ALTINALAN.

 

Öz: Türkiye, 44 Günlük 2. Karabağ Savaşı’nın başladığı ilk andan itibaren askeri ve siyasi desteğin yanı sıra enformasyon cephesinde de Azerbaycan’ın yanında durdu. 27 Eylül 2020’de başlayan savaşta medya alanında verilen mücadele, Azerbaycan tarafı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşti. İletişim Başkanlığı, Azerbaycan tarafının Vatan Muharebesi olarak nitelediği 2. Karabağ Savaşında, ulusal ve uluslararası medya stratejisinin belirlenmesinde etkin rol oynadı. Türkiye ve Azerbaycan basını ile İletişim Başkanlığının da koordinasyonuyla Karabağ’a giden medya kuruluşları savaş boyunca hem Azerbaycan ve Türkiye kamuoyu hem Ermenistan, İran ve Rusya kamuoyu hem de başta Batılı ülkeler olmak üzere uluslararası kamuoyuna yönelik mesajlar içeren yayınlar yaptı. Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan’ın haklı davasının hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda yer alması için tüm gücünü ortaya koydu. AA, bu süreçte adeta Azerbaycan’ın resmi haber ajansı gibi muharebe ile ilgili haber, analiz, yorum, röportaj ve beyanatları 13 dilde yayımlamaya özen gösterdi. Bu çalışmada, sadece savaşın ilk günü AA’da yayımlanan haberlerden bazıları incelenecek, örnekler üzerinden izlenilen medya stratejisiyle ilgili değerlendirilmelere yer verilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: İkinci Karabağ Savaşı, Anadolu Ajansı, Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu.

 

Broadcast Strategy of Anadolu Agency in the 2nd Karabakh War

 

Abstract: From the first moment of the 44-Day 2nd Karabakh War, Türkiye stood by Azerbaijan on the information front as well as military and political support. In the war that started on September 27, 2020, the struggle in the fıeld of media the took place under the coordination of the Azerbaijani side and the Presidency of the Republic of Türkiye Directorate of Communications.The Directorate of Communications played an active role in determining the national and international media strategy in the 2nd Karabakh War, which the Azerbaijani side described as the Homeland War. Turkish and Azerbaijani press and media organizations that went to Karabakh with the coordination of the Directorate of Communications made broadcasts containing messages for both the Azerbaijani and Turkish public, the Armenian, Iranian and Russian public, and the international public, especially Western countries, throughout the war. Türkiye’s official news agency, Anadolu Agency (AA), put forth all its strength to ensure that Azerbaijan's just cause was featured in both national and international public opinion. During this process, AA took care to publish war-related news, analysis, comments, interviews and statements in 13 languages, almost like the official news agency of Azerbaijan. In this study, only some of the news published in AA on the first day of the war will be examined and evaluations will be made regarding the media strategy followed through examples.

 

Key Words: Second Karabakh War, Anadolu Agency, Türkiye-Azerbaijan Media Platform.

 

 

Giriş

 

Enformasyon ve sosyolojinin bilgi kaynağı olan medya, bir yönüyle baskı unsuru, bir yönüyle toplum inşa mekanizması, bir yönüyle de kalpleri ve zihinleri şekillendiren, ona yön veren ve sıklıkla da manipüle eden başat, dinamik ve kendisini sürekli yenileyen bir yapıdır.  Etkilerinin boyutu, toplumların medyaya ulaşabilirliğiyle doğru orantılı olarak tesir gösterdiği için kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla insanlar, dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olmakla birlikte manipülasyona da maruz kalmaktadır. Günümüzde meşruiyet zemini, en az siyaset ve diplomasi kadar kamuoyu algıları ve bu algıları şekillendiren medya ekosistemi çevresinde temerküz etmektedir. Dolayısıyla medyanın doğruluk algısı oluşturduğu bir olayın meşruiyeti, neredeyse kesin doğru biçiminde kendisini bireylere ve topluma dayatmaktadır.

Devletlerin politikalarının uluslararası kamuoyu tarafından desteklenmesinde ya da ülkelerde ve toplumlarda karşıtlık oluşumunda medya önemli rol oynamaktadır. Birinci Karabağ Savaşı ve İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ve Ermenistan’a verilen destek ve gösterilen karşı tepki bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Azerbaycan, Birinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenilerin işlediği savaş suçlarını ve haklılığını kamuoyuna aktaracak kitle iletişim araçlarına sahip değildi. Küresel medya organları da savaş sürecinde Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamları uluslararası toplumdan gizliyor, işgalin meşru olmadığını gösteren yayınlar yapmıyordu. Ermenistan yönetimi, uluslararası toplumun ve kuruluşların tepkisizliğinden cesaret alarak hukuku ayaklar altına alıyor, işgal ettikleri toprakları genişletiyordu.  Ermeniler ateşkes sağlanana kadar yaklaşık 6 yıl süren savaşta Azerbaycan topraklarının 5’te 1’ini işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de bu durumu teyit etti. Bu yaşanan durumda Azerbaycan’ın medya konusunda etkin bir güce sahip olmaması da rol oynuyordu. Ancak İkinci Karabağ Savaşı’nda bu durum değişti. Ermenistan hiç ummadığı bir medya gücüyle karşılaştı.

 

Ermenistan ordusunun 12-16 Temmuz 2020’de Karabağ dışındaki Tovuz bölgesine saldırısıyla meydana gelen şiddetli çatışma sonrası ön görüşmeleri yapılan ve 2. Karabağ Muharebesi sonrası imzalanan Türkiye- Azerbaycan Medya Platformu maddeleri uyarınca yapılan yayınlar dolayısıyla Erivan yönetimi uluslararası kamuoyundan beklediği desteği alamadı. Zira Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Azerbaycan tarafıyla birlikte organize ederek savaş bölgesinde görev yapmaları sağlanan medya mensupları Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını ve işledikleri savaş suçlarını dünyanın gözü önüne serdi. Türkiye devletinin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı da savaş boyunca bu durumun ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarılmasında önemli rol oynadı. Yurt içi ve yurt dışında binlerce abonesi bulunan AA, 13 dilde yaptığı yayınlarla 2. Karabağ Savaşı’nın gerçeklerinin dünyaya aktarılmasına büyük katkı sağladı.

 

AA, savaşın ilk anlarından itibaren savaşla ilgili gelişmeleri servis etti. 27 Eylül 2020’de başlayan savaşa ilişkin ilk haber, “Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı” başlığıyla yayımlanmıştır. Haberde, çatışmaların Ermeni güçlerinin Azerbaycanlıların yaşadığı sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başladığı belirtilmiştir. Haberler söz konusu vurguyla yayımlanmaya devam etmiştir. AA, Türkiye ve Azerbaycan tarafından da saldırgan tarafın Ermeni güçleri olduğu yönündeki açıklamalara da hassasiyet göstermiştir. Haberlerde Azerbaycan’ın Ermeni saldırganlığına karşı taarruza giriştiğine de dikkat çekilmiştir. Anadolu Ajansı haberlerinde ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ordusunun kendi topraklarını savunmak için operasyon yaptığı açıklamasına vurgu yapmıştırSöz konusu ilk haberde olduğu gibi daha haberlerde de savaşı başlatanın Ermenistan ordusunun olduğu ve askeri hedefleri değil, sivilleri bombaladığı vurgulanarak bu gerçeğin uluslararası kamuoyu tarafından bilinirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.  AA, 27 Eylül sabahından itibaren Bakü’ye yönelik ülke içinden ve dışından yapılan destek açıklamalarının tümünü yayınlanarak Azerbaycan halkının, ordusunun ve yönetiminin moralinin yüksek tutulmasını sağlamıştır.Bu çerçevede savaşın ilk günü olan 27 Eylül 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı MustafA Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  ve diğer bazı bakanlar, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileri, iktidar ve muhalefet parti yöneticileri , sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, barolar , futbol kulüpleri ve spor federasyon başkanları, Azerbaycan’ın art arda açıklamalar yaparak Azerbaycan’a destek açıklamaları yaptılar. Anadolu Ajansı, dünyada da gündem olması için bu açıklamaların tümünü çeşitli dillerde abonelerine servis etmiştir.

 

Anadolu Ajansı, 2. Karabağ Savaşı boyunca hem ulusal hem de uluslararası topluma ve yöneticilerine, ordularına şu mesajlar verilmiştir:

 

 1. Saldırıyı başlatan taraf Ermenistan’dır

 

27. 09.2020 tarihinde AA’nın savaşla ilgili ilk haberde, (https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-azerbaycan-cephe-hattinda-sivilleri-hedef-aldi/1986870) Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya yer verilmiştir.

Açıklamada, “Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.” denildiği belirtilmiş ve saldırıyı başlatanın Ermenistan olduğu vurgulanarak uluslararası kamuoyunda bu hakikatin yerleşmesi hedeflenmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, “Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır” ifadelerini başlığa taşıyan AA, “ Azerbaycan ordusunun saldırgan olmadığı ve kendi topraklarını müdafaa ettiği ve Karabağ’ın işgal altında bulunduğu ve o toprakların ülkesine ait olduğu” şeklindeki sözlerini manşet yapmış ve dünya gündeminde bu anlamlı mesajın yer almasını hedeflemiştir.

Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev’in Ermenistan’ın saldırgan taraf olduğu şeklindeki açıklamasına yer verilmiştir.

 

 1. Ermenistan sivilleri vuruyor

 

Savaşla ilgili haberlerde “Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor” şeklinde başlıklar kullanılmış, bu kanaatin tüm dünyada oluşması amaçlanmıştır.

Haberlerde, Ermenistan güçlerinin askeri mevzilere ve Azerbaycanlıların yaşadığı sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmaların çıktığı belirtilmiştir

 1. Azerbaycan, topraklarını ve sivilleri korumak için karşı harekât başlatmıştır

 

“Azerbaycan ordusunun cephe hattında başlattığı karşı saldırı sürüyor” başlıklı haberde Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun taarruza geçtiği vurgulanmaktadır.

İlk günkü haberlerde ve sonrasında yayımlanan haberlerde de Azerbaycan ordusunun, işgalci Ermeni güçlerinin topraklarına saldırması üzerine karşı harekât başlattığı, savaş ya da çatışmalardan sorumlu olmadığı, operasyonlarının meşru olduğu imajı perçinlenmesi istenmiştir.

 1. Ermeni ordusu ağır zayiat veriyor

“Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı saldırının 4’üncü gününde yaşananlar” başlıklı haberin devamında Azerbaycan ordusunun, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci Motorize Tümeninin 41'inci Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurduğu belirtilmiştir.

“Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı” başlıklı haberde de işgal güçlerine verdirilen zayiata dikkat çekilmiştir. Söz konusu açıklama ve haberler, Ermeni kamuoyu ve ordusunun moral ve motivasyonunu yıkma amacı taşıyan psikolojik harp yöntemli haberlerdir.

 

 1. Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarıyor

 

AA, Azerbaycan ve Türkiye toplumu ile ordularına moral veren açıklamaları hem haber hem de infografik olarak abonelerine duyurmuştur.

“Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı” başlıklı haber ve hemen ardından

“Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı” başlıklı bir diğer haber, halkın, ordunun ve en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yöneticilerin moralini yüksek tutmasında ve zafere olan inancın sağlamlaştırılmasında etkili olmuştur.

Anadolu Ajansı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasında, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak” şeklindeki sözlerini yine aynı maksatla başlığa taşımıştır. Haberin spotunun ilk cümlesinde Ermenistan’ın sivillere saldırdığını hatırlatan AA, Aliyev’in "Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." şeklindeki sözlerine yer vermiştir.

Aliyev’in Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırı başlattığını anımsattığını ve  ülkesine yönelik saldırılarının sürekli hale geldiğine işaret ettiğini kaydeden AA, "Temmuzda Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında, Tovuz istikametinde, yeniden top ateşleri neticesinde sivillerimiz ve bir hane zarar görmüştür. Bu Ermeni faşizminin gelecekteki göstergesidir." ifadelerine dikkati çekmiştir.

 AA, Aliyev’in ulusal ve uluslararası kamuoyuna yaptığı ilk açıklamadaki "İlk ölenler de Azerbaycan vatandaşları olmuştur. Azerbaycan, düşmana gereken cevabı vermiştir ve bir santimetre ileriye gidememişlerdir. Düşman püskürtüldü ve toprak bütünlüğümüz korundu. Azerbaycan’ın savaşı Ermenistan topraklarına taşımak için yeterli gücü var ancak bizim Ermenistan topraklarında askeri hedeflerimiz yok. Ermenistan’ın ilk hedefleri arasında Azerbaycan topraklarının işgali bulunmaktadır. Onların siyasi amaçları, Azerbaycan’ı yeni işgallerle zayıflatmaya çalışmaktır. İşgal siyaseti yürütmektedirler." şeklinde çok etkili ve meşruiyeti sorgulatmayacak anlamlı mesajlarına geniş yer vermiştir.

 

 1. Ermeni ordusuna “teslim olun” çağrısı

AA savaşın ilk günü Ermenistan ordusu, yöneticileri ve toplumunun moral gücünü zayıflatıcı amaçlı psikolojik harekat niteliği taşıyan çağrıyı,  “Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni askeri birliğinin komutasına ‘teslim olun’ çağrısı” başlığıyla servis etmiştir.

 

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi (AZERBAYCAN), E-posta: altinalanhuseyin@gmail.com / ORCID ID: 0000-0002-8786-6645.
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-azerbaycan-cephe-hattinda-sivilleri-hedef-aldi/1986870

“Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı”, https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/turkiye-ermenistanin-azerbaycana-yonelik-saldirilarini-kinadi/1986951 , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir"

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-kendi-oz-topraklarimizi-savunuyoruz-karabag-bizimdir-karabag-azerbaycan-indir/222

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ermenistanin-azerbaycana-saldirisini-lanetledi/1987121

 

[8] TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir”

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/tbmm-baskani-sentop-turkiye-azerbaycanin-yaninda-butun-gucuyle-durmaya-devam-edecektir/1987038

 

[9] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

 https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/disisleri-bakani-cavusoglu-sahada-ve-masada-can-azerbaycan-in-yanindayiz/1987611

 

[11]  “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır"

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-turkiye-saldirilar-karsisinda-azerbaycanin-yanindadir/1987029

 

[12] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı”,

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ak-parti-sozcusu-celik-ermenistanin-azerbaycana-yonelik-saldirisini-kinadi/1986945

 

[13] * AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki:

https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-ermenistanin-sivillere-saldirisini-kinadi-/2007861

 

[15]  MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/mhp-genel-baskani-bahceli-ermenistan-in-turk-milleti-karsisinda-tutunma-ihtimali-yoktur/1987395 , Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı  https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/desticiden-azerbaycan-icin-tezkere-cagrisi/1987454 , Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/siyasi-partiler-ve-aydden-azerbaycana-destek-mesaji/1987599,

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpden-ermenistan-saldirisina-tepki-41621786 (Not: AA, servis ettiği bu haberi sitesinde kullanmadığından abonesi Hürriyet gazetesinin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.), https://www.yeniakit.com.tr/haber/siyasi-partilerden-ermenistanin-azerbaycana-saldirisina-tepki-1397410.html (Kaynak: AA)

 

[16] Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/deikten-ermenistanin-azerbaycana-saldirisina-kinama-6316300 (Not: AA, servis ettiği bu haberleri sitesinde kullanmadığından abonesi Milliyet gazetesinin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.)

 

[17] Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/turkiye-barolar-birligi-ermenistanin-azerbaycana-saldirisini-kinadi/1987719

 

[18]  Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı. Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. https://www.trthaber.com/haber/spor/hidayet-turkoglu-ermenistani-kinadi-519086.html

(Not: AA, servis ettiği bu haberleri sitesinde kullanmadığından abonesi olan TRT Haberin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.)

 

[21] https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-guclerinin-azerbaycan-sivil-yerlesim-birimlerine-ates-acmasi-uzerine-baslayan-catismalar-suruyor/1987676

 

[23] https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanin-topraklarini-kurtarmak-icin-baslattigi-karsi-saldirinin-4uncu-gununde-yasananlar/1991453

[28] https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycandan-agderedeki-ermenistan-askeri-birliginin-komutasina-teslim-olun-cagrisi/1987410

Haberde, “Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için ‘direnmemeleri ve teslim olmaları’ çağrısında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak

yürütüleceği belirtildi.” denilmiş, açıklamada, Ermenistan güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildiği aktarılmıştır.

Söz konusu haber, taşımaktadır.

 

 1. Türkiye’den destek mesajları

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, yardımcıları ve hükümet yetkililerinin destek açıklamalarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından savaşın ilk günü verilen beyanatlar Azerbaycan kamuoyunda morallerin en yüksek düzeye ulaştırmış, AA da bu açıklamaların tümüne haberlerinde yer vermiştir. Açıklamaları, yayın yaptığı yabancı dillerde de dünyaya servis ederek tüm dünyaya da mesajların ulaşması sağlanmıştır.[1]

 1. Ermeniler sivilleri katlediyor

“Ermenistan'ın saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti”[2] başlıklı haberde, Ermeni ordusunun sivilleri de hedef aldığı belirtilmiştir.

Haberde Ermenistan ordusunun saldırısında Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisinin isabet ettiği, saldırıda evde bulunan aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdiği kaydedilmiştir.

 Bir diğer haberde Ermeni ordusunun başka bir köye düzenlediği saldırı, “Azerbaycan'da Ermeni ateşi altındaki köyden dünyaya çağrı”[3] başlığıyla dünyaya aktarılmıştır. Haberde Ermeni güçlerinin sivillerin yaşadığı bölgelere sık sık saldırı düzenlediği vurgulanan haberde “Azerbaycan’da Ermenistan’ın ateşi altında kalan Terter’in Kapanlı köyü sakinleri yaşadıklarını tüm dünyanın görmesini bekliyor. Ermenistan'ın saldırılarından zarar gören köy halkı bölgede bulunan AA muhabirine yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İsrail Hacıyev, sık sık Ermenilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır silahlarla ateş ettiklerini dile getirdi.” ifadeleri kullanılmıştır.

 

 

 1. Cumhurbaşkanı Aliyev’in moral mesajları

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak”[4] başlığıyla verilen haberde, ulusal ve uluslararası kamuoyuna güç ve kararlılık mesajları verilmiştir. Söz konusu açıklama, Azerbaycan halkı ve ordusunu etkileyici, güçlü bir moral desteği olmuştur.

 

 1. Destek gösterileri

Türkiye’nin devletiyle ve milletiyle Azerbaycan’ın yanında olduğu mesajını veren gösterileri abonelerine servis eden AA, başlıkta Ermeni saldırısının protesto edildiğini duyurmuştur.  Haberde Ermenistan’ın saldırgan olduğu vurgulanmıştır.[5]

 

 1. İran, Batılı ülkeler ve NATO’nun ortak çağrıları

AA, İran’ın Erivan yönetimini incitmeyen üslupta açıklama yaptığını ve saldırgan/ işgalci Ermenistan’a tepki göstermediğini ortaya koyan başlıkla haberlerini abonelerine servis etmiştir.[6] Dini hassasiyetler taşıyan İslam devleti olduğunu vurgulayan İran’ın ülkesinde yaşayan milyonlarca Müslüman Azerbaycan kökenli vatandaşı olmasına rağmen Hristiyan, işgalci ve saldırgan Ermenilere karşı, genel olarak dost olarak nitelemediği NATO ve Batılı ülkelerle aynı üslupta açıklama yaptığı görülmüştür. AA’nın haberlerinde, “NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ‘çatışmayı durdurun’ çağrısı[7], “Avrupa ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu”[8] , ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısı[9] , AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişeli[10], BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a ‘Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme’ çağrısı[11]”  başlıklarıyla bu durumu ortaya koymuştur.

 

Sonuç

Anadolu Ajansı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Azerbaycan tarafıyla koordineli biçimde yerli ve yabancı medya organları üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediği ulusal ve uluslararası medya stratejisini uygulamış, ilk günden itibaren savaş boyunca hem Azerbaycan ve Türkiye kamuoyuna, hem Ermenistan, Rusya ve İran kamuoyuna hem de tüm dünyaya yönelik etkileyici mesajları başarılı bir biçimde servis etmiştir.

Ajans, ilk haberde olduğu gibi muharebe ile ilgili haberlerin tümünde savaşın, Ermenistan ordusunun sivillere saldırısıyla başladığını vurgulamış, Ermenilerin saldırgan taraf oldukları gerçeğinin dünya kamuoyu tarafından görülmesine yönelik yayın stratejisini 44 gün boyunca sürdürmüştür.

 

AA, haberlerinde ayrıca Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini, dolayısıyla bu karşı harekatın BM’nin de kararlarında belirttiği gibi işgal altında bulunan toprakları kurtarmak maksadı gibi meşru gerekçeye dayandığını vurgulamıştır. Haberlerinde Ermeni güçlerinin, Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarına saldırılarda bulunduğu vurgulayan AA, Türkiye’nin Cumhurbaşkanından, muhalif siyasi parti liderlerine, üniversitelerden, sendikalara, futbol kulüplerinden, spor federasyonlarına kadar halkıyla, devletiyle, ordusuyla, milletiyle tek vücut olarak Azerbaycan’ın yanında olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur.  AA’nın haberlerinde, Azerbaycan ordusunun Ermeni tehdidi altında bulunan sivillere yönelik saldırıları durdurmak için harekete geçtiği, başlatılan karşı harekatın dünya tarafından kabul edilen öz toprağını kurtarmak olduğuna dikkat çekilmiştir. Azerbaycan ve Türkiye kamuoyları ile silahlı kuvvetlerinin zafere inancını perçinleyecek haberleri abonelerine servis eden AA, Bakü ve Erivan yönetimlerinin yanında bulunan devletlere işaret ederek, hangilerinin kendilerinin yanında olduğunu, kimlerin dost olmadığını ortaya koymuş, Azerbaycan’ın zaferinin engellenmesi için çaba gösteren devletleri de deşifre etmiştir. Anadolu Ajansı, Azerbaycan ve Türkiye yetkilileri ile devlet kurumlarının açıklamalar ile gelişmeleri yayımlarken düşmanın gücünü kıran psikolojik harekat metotlarını uygulamıştır. AA söz konusu haberleri yayın yaptığı yabancı dillerde servis ederek bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlamıştır.

 

Kaynakça

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-azerbaycan-cephe-hattinda-sivilleri-hedef-aldi/1986870

 

“Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı”, https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/turkiye-ermenistanin-azerbaycana-yonelik-saldirilarini-kinadi/1986951 , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir"

 https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmayacak/1986968

 

Azerbaycan ordusunun cephe hattında başlattığı karşı saldırı sürüyorhttps://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ordusunun-cephe-hattinda-baslattigi-karsi-saldiri-suruyor/1986888 ,

 

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-kendi-oz-topraklarimizi-savunuyoruz-karabag-bizimdir-karabag-azerbaycan-indir/222

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama:

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/cumhurbaskani-erdogan-turk-milleti-tum-imkanlariyla-azerbaycanli-kardeslerinin-yanindadir/1987256

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ermenistanin-azerbaycana-saldirisini-lanetledi/1987121

 

TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir”

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/tbmm-baskani-sentop-turkiye-azerbaycanin-yaninda-butun-gucuyle-durmaya-devam-edecektir/1987038

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

 https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/disisleri-bakani-cavusoglu-sahada-ve-masada-can-azerbaycan-in-yanindayiz/1987611

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/milli-savunma-bakani-akar-sonuna-kadar-azerbaycan-turku-kardeslerimizin-yaninda-olacagiz/1987230

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır"

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-turkiye-saldirilar-karsisinda-azerbaycanin-yanindadir/1987029

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı”,

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ak-parti-sozcusu-celik-ermenistanin-azerbaycana-yonelik-saldirisini-kinadi/1986945

 

* AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki:

https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-ermenistanin-sivillere-saldirisini-kinadi-/2007861

 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/09/27/iletisim-baskani-altun-ermenistanin-azerbaycana-saldirisini-kinadi (Kaynak: AA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/mhp-genel-baskani-bahceli-ermenistan-in-turk-milleti-karsisinda-tutunma-ihtimali-yoktur/1987395 , Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı  https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/desticiden-azerbaycan-icin-tezkere-cagrisi/1987454 , Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/siyasi-partiler-ve-aydden-azerbaycana-destek-mesaji/1987599,

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpden-ermenistan-saldirisina-tepki-41621786 (Not: AA, servis ettiği bu haberi sitesinde kullanmadığından abonesi Hürriyet gazetesinin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.), https://www.yeniakit.com.tr/haber/siyasi-partilerden-ermenistanin-azerbaycana-saldirisina-tepki-1397410.html (Kaynak: AA)

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/deikten-ermenistanin-azerbaycana-saldirisina-kinama-6316300 (Not: AA, servis ettiği bu haberleri sitesinde kullanmadığından abonesi Milliyet gazetesinin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.)

 

Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/turkiye-barolar-birligi-ermenistanin-azerbaycana-saldirisini-kinadi/1987719

 

Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı. Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. https://www.trthaber.com/haber/spor/hidayet-turkoglu-ermenistani-kinadi-519086.html

(Not: AA, servis ettiği bu haberleri sitesinde kullanmadığından abonesi olan TRT Haberin sitesinden alıntılanmıştır. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı’dır.)

 

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-kendi-oz-topraklarimizi-savunuyoruz-karabag-bizimdir-karabag-azerbaycan-indir/222

 

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-musaviri-haciyev-ermenistanin-kasitli-saldirilari-hukuk-ihlali-3568831 (Kaynak: AA)

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-guclerinin-azerbaycan-sivil-yerlesim-birimlerine-ates-acmasi-uzerine-baslayan-catismalar-suruyor/1987676

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ordusunun-cephe-hattinda-baslattigi-karsi-saldiri-suruyor/1986888

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanin-topraklarini-kurtarmak-icin-baslattigi-karsi-saldirinin-4uncu-gununde-yasananlar/1991453

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ermenistana-ait-muhimmat-deposunun-imha-goruntulerini-paylasti/1987658

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-savunma-bakanligi-6-koy-ermenistan-isgalinden-kurtarildi/1987215

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ordusu-murovdag-zirvesini-isgalden-kurtardi/1987518

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmayacak/1986968

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycandan-agderedeki-ermenistan-askeri-birliginin-komutasina-teslim-olun-cagrisi/1987410

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-/1987336

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-/1987336 , https://www.aa.com.tr/fa/ترکیه/اردوغان-ارمنستان-بزرگترین-تهدید-علیه-صلح-و-امنیت-در-منطقه-است/1987306 , https://www.aa.com.tr/ru/политика/эрдоган-руководство-армении-приближает-страну-к-катастрофе/1987300

https://www.aa.com.tr/ba/turska/erdogan-turski-narod-je-svim-raspolo%C5%BEivim-sredstvima-uz-azerbejd%C5%BEansku-bra%C4%87u-/1987293 , https://balkans.aljazeera.net/news/world/2020/9/27/erdogan-turski-narod-je-svim-raspolozivim-sredstvima-uz-azerbejdzansku-bracu (Kaynak: AA), https://n1info.ba/svijet/a474313-Erdogan-Turski-narod-je-svim-raspolozivim-sredstvima-uz-azerbejdzansku-bracu/ (Kaynak: AA)
 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistanin-saldirisinda-ayni-aileden-5-azerbaycanli-hayatini-kaybetti/1987629

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanda-ermenistan-atesi-altindaki-koyden-dunyaya-cagri/1987414

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-sehitlerimizin-kani-yerde-kalmayacak/1986968

 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/ermenistanin-azerbaycana-saldirisi-kadikoyde-protesto-edildi-519096.html (Kaynak: AA)

 

“İran: Azerbaycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz”

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/iran-azerbeycan-ve-ermenistani-sagduyuya-davet-ediyoruz/1987430

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/natodan-azerbaycan-ve-ermenistana-catismayi-durdurun-cagrisi/1987505

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/avrupa-ulkeleri-azerbaycan-ile-ermenistan-arasindaki-catismalara-son-verilmesi-cagrisinda-bulundu/1987482

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/abdden-ermenistan-ve-azerbaycana-daglik-karabagda-catismalara-derhal-son-verme-cagrisi/1987743

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ab-azerbaycan-ile-ermenistan-arasindaki-gerginlikten-endiseli/1987201

 

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/bmden-ermenistan-ve-azerbaycana-catismalara-derhal-son-verme-ve-muzakerelere-donme-cagrisi-/1987718#!

 

[5] Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/ermenistanin-azerbaycana-saldirisi-kadikoyde-protesto-edildi-519096.html (Kaynak: AA)