Yuxarıya
skip to main content

İnam İndeksi - 06 / Vətəndaşların Prezident İlham Əliyevə inam və etimadı yüksək səviyyədədir - sosioloji təhlil

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi “Azərbaycanda mövcud ailə münasibətləri: sosial-psixoloji təhlil” ictimai rəy sorğusunun nəticələrini açıqlayıb

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi “Azərbaycanda mövcud ailə münasibətləri: sosial-psixoloji təhlil” ictimai rəy sorğusunun nəticələrini açıqlayıb

İctimai nəqliyyat ictimai rəydə: Bakı şəhərində sorğu

Bütün Qafqaz addım-addım... / Zahid Oruc

Azərbaycanda əhalinin kitab oxuma davranışı:

STM sorğu keçirdi

Azərbaycanlı tədqiqatçıların sosioloji məqaləsi beynəlxalq jurnalda nəşr edilib

Qarabağ Azərbaycandır: Beynəlxalq Diplomatiya Araşdırmaları kitabı

“Sosial tədqiqatlar” jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) tərəfindən təsis və nəşr edilən, beynəlxalq redaksiya heyətinə malik, ictimai və humanitar elmlərin geniş spektrini əhatə edən, rüblük dövri nəşr / “Sosial tədqiqatlar” jurnalı

Kreditlərlə bağlı sorğu:

Azərbaycan kredit bazarına dair vətəndaş rəyi

STM 1121 respondentin rəyini öyrənib

Ekspert Rəyi | İctimai-siyasi məsələlərə dair müsahibə:

#EkspertRəyi #Hərbi #Siyasi #Şərhlər “AZƏRBAYCAN DÜNYA ARENASINDA ƏHƏMİYYƏTLİ SƏVİYYƏYƏ YÜKSƏLMƏKLƏ ÖZÜNÜ MƏNTİQLİ İDARƏETMƏYƏ MALİK GÜCLÜ VƏ STABİL DÖVLƏT KİMİ MÜƏYYƏN ETDİ”

Sosial elmlərdə devolyusiya: Sosial mühəndislik və sosial nəzarət

Sosial Elmi Tədqiqat Şurasının qurucusu, bir neçə ABŞ prezidentinin məsləhətçisi olmuş Çarlz Edvard Merriam insani inkişaf və təkamülü istiqamətləndirmək üçün sosial nəzarət və sosial mühəndisliyin ilk pionerlərindən, proponentlərindən biri hesab edilir.

Ekspert Rəyi | Hərbi-siyasi

“Qarabağda Qələbədən sonra Azərbaycan özünü regional lider kimi təsdiq etdi... / Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri siyasi müstəvidə yüksək səviyyədədir...”

Tarixöncəsi, tarix və hipertarix

İnsan həyatını tarix və tarixöncəsi olaraq böldüyümüz zaman dərin texnoloji dəyişikliklərin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayırıq. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) kəşfi və inkişafı kim idik, kimik və kim olacağıq arasındakı fundamental fərqliləşməni müəyyən edən təməl faktora çevrilib.

Regionun xarakteristikasını nəzərə alaraq atılan praqmatik addımlar...

Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycan üzv olanda ölkəmizdə bəzi siyasi skeptikər bu təşkilata üzvlüyün Azərbaycan heç bir xeyir verməyəcəyi ilə bağlı mülahizələr irəli sürürdülər.

İdeya bankı