Наверх
skip to main content

Аудиторское заключение по финансовой отчетности

Maliyyə Hesabatları və Auditorun Hesabatı

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin 31.12.2020-ci il tarixə maliyyə hesabatları və auditorun hesabatı

Maliyyə Hesabatları və Auditorun Hesabatı

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin 31.12.2021-ci il tarixə maliyyə hesabatları və auditorun hesabatı

Maliyyə Hesabatları 2022

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin 31.12.2022-ci il tarixə maliyyə hesabatları və auditorun hesabatı