Go to top
skip to main content

Financial statements and auditor report

Maliyyə Hesabatları və Auditorun Hesabatı

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin 31.12.2020-ci il tarixə maliyyə hesabatları və auditorun hesabatı