Go to top
skip to main content

Trust Index / public report series

İnam indeksi 1 / PREZİDENTİN FƏALİYYƏTİ İCTİMAİ RƏYDƏ - ANALİTİK H E S A B A T

YÜKLƏ

İnam indeksi 2

YÜKLƏ

İnam indeksi 3

YÜKLƏ

İnam İndeksi 4

YÜKLƏ

İnam İndeksi 5

YÜKLƏ

İnam İndeksi 6

YÜKLƏ

İnam İndeksi / 07 - Xüsusi buraxılış

Prezidentin fəaliyyəti ictimai rəydə - sosioloji sorğu əsasında hazırlanmış analitik hesabat / Yanvar-aprel 2022