Yuxarıya
skip to main content

Tədqiqat İstiqamətləri

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqatlar həyata keçirir:

 • Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər
 • Dövlət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf dinamikası və tendensiyalar
 • Azərbaycan Respublikasının milli maraqları ilə bağlı olan qlobal və regional proseslərin təhlili
 • Ölkədə ictimai-siyasi, sosial, elmi-mədəni sahələrdə gedən proseslər
 • İqtisadi proseslərin sosial aspektlərinin öyrənilməsi
 • Cəmiyyətin gələcək inkişaf istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması
 • İdarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi
 • Hökumət islahatlarının səmərəliliyinin artırılması
 • Dövlət və ictimai qərarların, icra edilən strategiyaların mümkün təsirləri
 • Əhalinin mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətinin öyrənilməsi
 • Özünüməşğulluq layihəsinin qiymətləndirilməsi
 • Əhalinin gəlir və xərcləri
 • Dövlət təhsil siyasəti
 • Daxili miqrasiya və emiqrasiya
 • Vətəndaşların sosial fəallığı
 • Ailə və sosial demoqrafiya
 • Hökumət və siyasət
 • İctimai səhiyyə
 • Hüquq və ictimai təhlükəsizlik
 • Əhalinin rifahı
 • Din