logo
AZ

Rəyiniz işimizdirSosial Tədqiqatlar Mərkəzi ictimai münasibətlərin inkişaf dinamikasını sistemli təhlil edən,  müasir informasiya texnologiyaları və elmi yanaşmalar tətbiq edilməklə ictimai fikrin öyrənilməsini və sosial tədqiqatlar aparılmasını təmin edən, həyata keçirdiyi elmi-analitik təhlilin nəticələrini dövlət orqanlarına təqdim edən publik hüquqi şəxsdir.
 


Mərkəzin tanıtım videosu

Bizi daha yaxından tanıyın

Missiyamız

  • Azərbaycan Respublikasında sosial tədqiqat, təhlil və proqnozlaşdırma işi ilə, habelə ictimai rəyin öyrənilməsi ilə bağlı siyasətin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 
  • Dövlət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf dinamikasını və tendensiyalarını təhlil etmək, proaktiv yanaşma əsasında müasir informasiya texnologiyaları və innovativ üsullar vasitəsilə rəy sorğuları keçirmək, ictimai fikri öyrənmək, təhlil etmək və təkliflər vermək, elmi araşdırmalar aparmaq və bu sahədə dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək;
  • Sosialyönümlü innovativ həll üsulları, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə, habelə internet informasiya resurslarında, sosial şəbəkələrdə aparılan çoxşaxəli fəaliyyətlə cəmiyyət-dövlət təmaslarını gücləndirmək və inkişaf etdirmək;
  • İdarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi, aparılan islahatların səmərəliliyinin artırılması məqsədilə, habelə verilən qərarların, görülən tədbirlərin mümkün təsirlərinə dair sosial tədqiqatlar aparmaq;
  • İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif mövzularda ictimai dinləmələr, debatlar keçirmək, bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq etmək, geniş müzakirə platformaları qurmaq və onları idarə etmək;
  • İnsanlara daha xoşbəxt bir gələcək qurmağa kömək etmək;
  • Azərbaycanın, həmçinin dünyanın aparıcı sosial tədqiqat mərkəzlərindən birinə çevrilməkdir.

 

Tərəfdaşlar

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi qısa zaman çərçivəsində ADA, Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi (ВЦИОМ), Türkiyə Cümhuriyyətinin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfi, Hacəttəpə Universitetinin Türkiyat Araşdırmaları İnstitutu, Ankara Universitetinin Asiya-Sakit Okean Tədqiqatları Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi, Çanaqqala Savaşları İnstitutu, Çin Sosial Elmlər Akademiyasının (ÇSEA-CASS) Siyasi Elmlər İnstitutu, Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinin – Elbası Kitabxanası və başqa təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.