Nəşrlər

Məqalələr

Hüquqla Qarşılıqlı Münasibətdə Əxlaqın Mahiyyəti və Spesifikliyi: Sosial Normalar Kontekstində Cəmiyyətin Sosiumu

Hüquqla Qarşılıqlı Münasibətdə Əxlaqın Mahiyyəti və Spesifikliyi: Sosial Normalar Kontekstində Cəmiyyətin Sosiumu

04 Fevral 2021 280

Hüququn təşəkkül tapması ilə bağlı hansı konsepsiyanın irəli sürülüb-sürülməməsindən asılı olmayaraq, sosial tənzimləyici olaraq ədət, … ƏTRAFLI

Antik dünyanın vətəndaş fəzilətləri

Antik dünyanın vətəndaş fəzilətləri

29 Yanvar 2021 204

Kəskin sosial atomlaşma, maddi istəklər və arzuların tətminsizliyi, spiritual aclıq, vətəndaşların bir-birinə qarşı inamsızlığı, iradəsizlik və cəsarətsizlik, “qorx… ƏTRAFLI

“Nizami Gəncəvi İli”: postmüharibə dövrünün siyasi-mədəni çağırışı

“Nizami Gəncəvi İli”: postmüharibə dövrünün siyasi-mədəni çağırışı

26 Yanvar 2021 354

Bu il dünyanın dərkində böyük xidmətləri olan dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyi tamam olur. Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii-fəlsəfi fikir t… ƏTRAFLI

Qafqazda yeni nizamın arxitektoru: Azərbaycanın qlobal strategiyası və onun konseptual əsasları

Qafqazda yeni nizamın arxitektoru: Azərbaycanın qlobal strategiyası və onun konseptual əsasları

25 Yanvar 2021 316

Regional aktor: Azərbaycanın yaratdığı geostrateji reallıqlar və imkanlar Beynəlxalq hərbi mərkəzlərin uzunmüddətli fəaliyyət planının nəzəri-konseptual tədqiqat… ƏTRAFLI

"Yoxluq" anlayışına fəlsəfi baxış

25 Yanvar 2021 421

Fəlsəfədən az-çox anlayışı olanlar bilməmiş deyil ki, onun əsas müddəası olan “varlıq nədir” sualına cavab axtarmağa cəhd etmədən heç bir f… ƏTRAFLI

Avropada Erməni Olmaq: Erməni Kimliyi və Diasporası

Avropada Erməni Olmaq: Erməni Kimliyi və Diasporası

23 Yanvar 2021 453

Müasir dövrdə “kimlik” ən  maraqlı anlayışlardan biridir. Kimlik, geniş mənada fərdin bütün xüsusiyyətlərini əhatə edir; bir ins… ƏTRAFLI

Millət/Milliyyət anlayışlarının siyasi/kultural kontekstdə müzakirəsi

Millət/Milliyyət anlayışlarının siyasi/kultural kontekstdə müzakirəsi

22 Yanvar 2021 209

Burada qısa təhlil və müzakirəyə açılan məsələ aşağıdakı bir neçə sualdan irəli gəlir: Millət və milliyyət fenomenlərini pre-modern birgəyaşayış formal… ƏTRAFLI

İnstitusional yaddaş

İnstitusional yaddaş

15 Yanvar 2021 210

Qədim dünyada yaddaş hər zaman böyük maraq fenomeni idi. O zamanlardan bəri yaddaş konsepti zamanda mövcudiyyətimizi düşünən saysız yazar, p… ƏTRAFLI

İkinci Qarabağ müharibəsinin qondarma DQR və Ermənistan üçün nəticələri

İkinci Qarabağ müharibəsinin qondarma DQR və Ermənistan üçün nəticələri

14 Yanvar 2021 278

  İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan və qondarma DQR üçün yerli ekspertlərin etiraf etdiyi kimi, təkcə hərbi və siyasi deyil, eyni zamanda … ƏTRAFLI

Avropa layihəsi COVID-19 pandemiyasından sonra qlobal müstəvidə

Avropa layihəsi COVID-19 pandemiyasından sonra qlobal müstəvidə

12 Yanvar 2021 404

Artıq Avropa layihəsinin tamamilə qloballaşma istiqamətində olması həqiqətini qəbul və etiraf edən siyasi düşüncə tendensiyası formalaşır. Avropa İttifaqının (Aİ) … ƏTRAFLI

COVİD-19 və Rəqəmsal Diplomatiya

COVİD-19 və Rəqəmsal Diplomatiya

25 Dekabr 2020 355

Rəqəmsal diplomatiya son on ildə çox populyar bir anlayışa çevrilməktədir.. Rəqəmsallaşma və rəqəmsal dəyişmənin/çevrilmənin təsirləri hər bir iş sah… ƏTRAFLI

NATO hərbi alyansı və ona münasibət

NATO hərbi alyansı və ona münasibət

24 Dekabr 2020 242

 PEW Research Center bu ilin fevralında NATO hərbi təşkilatına münasibət, 5-ci maddənin icrası və digər bir neçə mühüm məsələ üzərində təd… ƏTRAFLI

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin son sorğusu hansı detalları üzə çıxartdı?

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin son sorğusu hansı detalları üzə çıxartdı?

23 Dekabr 2020 320

Sosial tədqiqatlar reallığı öyrənməyin ən optimal və mükəmməl variantıdır. Burda obyektivliyin təmin olunması və nəticələrin real əks olunması üçü… ƏTRAFLI

Multikulturalizmin iflası: İfrat sağ liberal-demokratiyanın daxili böhranının kölgəsindəki etnik fərqlilik

Multikulturalizmin iflası: İfrat sağ liberal-demokratiyanın daxili böhranının kölgəsindəki etnik fərqlilik

11 Dekabr 2020 401

Avropa ideyasının zədələnməsi, Aİ-nın yeni mərhələyə keçə bilməməsi ilə birlikdə ölkələr öz siyasətlərinin müəyyənləşdirici cəhətlərinə geri qayıdır… ƏTRAFLI

“Avropa Birliyinin İnsan Hüquqları ilə bağlı Qlobal Sanksiya Rejimi”:  yeni mexanizmin milli dövlətlərin insan haqları ilə bağlı fəaliyyətinə mümkün təsirləri

“Avropa Birliyinin İnsan Hüquqları ilə bağlı Qlobal Sanksiya Rejimi”: yeni mexanizmin milli dövlətlərin insan haqları ilə bağlı fəaliyyətinə mümkün təsirləri

09 Dekabr 2020 125

Avropa Birliyi dünyada insan haqlarının pozulmasına görə sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün yeni  mexanizm hazırlayıb. 2020-ci il 7 dekabr… ƏTRAFLI

Müharibə fenomeni və onun spiritual funksiyası

Müharibə fenomeni və onun spiritual funksiyası

09 Dekabr 2020 101

      Bu məqalə, millət anlayışının tarixi-spiritual numen olaraq təhlili və müharibənin millətlərin spiritual enerjisinin meydana çıxmasında o… ƏTRAFLI

Kantın deqrodasiya olmuş “Əbədi Sül” mirası: Qonaqpərvərlik, hüquqlar və miqrantlar “Hospitality of Invitation” yoxsa “Hospitality of Visitation”

Kantın deqrodasiya olmuş “Əbədi Sül” mirası: Qonaqpərvərlik, hüquqlar və miqrantlar “Hospitality of Invitation” yoxsa “Hospitality of Visitation”

07 Dekabr 2020 336

Avropa nə dərəcədə qonaqpərvərdir? Sualı fərqli dövrlərə görə fərqli cavabları cəmləyir. Bəşəri dəyərlərin müəllifləri filosofların vətəni sayılan Avropa, … ƏTRAFLI

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri və Türkiyənin dövlət-cəmiyyət həyatında Azərbaycanlıların yeri

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri və Türkiyənin dövlət-cəmiyyət həyatında Azərbaycanlıların yeri

03 Dekabr 2020 424

Giriş: Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində həyata keçirdiyi xarici siyasət kursunun, xüsusən də Türkiyə ilə siyasi və sosial mü… ƏTRAFLI

MEDİAYA DAİR TƏHLİL VƏ TƏKLİFLƏR/ ƏSAS PROBLEMLƏR | DÜNYA PRAKTİKASI

MEDİAYA DAİR TƏHLİL VƏ TƏKLİFLƏR/ ƏSAS PROBLEMLƏR | DÜNYA PRAKTİKASI

01 Dekabr 2020 347

Texnologiyanın sürətlə inkişaf edərək insan həyatının bütün sferalarına müdaxilə etmək kimi müstəsna imkanlara malik olduğu yeni erada media və onun… ƏTRAFLI

İntellektual çöküş erməni ideoloji boşluğunun lokomotivi rolunda

İntellektual çöküş erməni ideoloji boşluğunun lokomotivi rolunda

30 Noyabr 2020 392

İntellektuallıq toplumların cəmiyyət olaraq inkişafına rəvac verən ən ğnəmli baza prinsiplərindən hesab olunur. Sevdiyim filosoflardan Rene Dekart intellektuallığı gü… ƏTRAFLI

Avropanın inteqrasiya modelinin tənəzzülü: İslamafobiya və Türkofobiya Mövqeyi ilə Bəşəri Dəyərlərə Kor Qalmaq

Avropanın inteqrasiya modelinin tənəzzülü: İslamafobiya və Türkofobiya Mövqeyi ilə Bəşəri Dəyərlərə Kor Qalmaq

27 Noyabr 2020 2030

Son illər və əsasən son bir ay ərzində Avropada islamafobiya və türkofobiyanın artan sürətlə irəlilədiyini KİV vasitələrində  acıq müşahidə etmək olar… ƏTRAFLI

Pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq və milli təcrübə

Pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq və milli təcrübə

25 Noyabr 2020 336

Koronavirus (covid-19) pandemiyası miqyasının genişliyi və təsirlərinin dərinliyi baxımından pandemiyalar tarixində misli-bərabəri olmayan bir mövqedə dayanır. Sosia… ƏTRAFLI

 Qarabağdan “erməni qaçqın” sayı ilə bağlı son saxtakarlıqların səbəbi

Qarabağdan “erməni qaçqın” sayı ilə bağlı son saxtakarlıqların səbəbi

24 Noyabr 2020 306

Ali Baş Komandan,Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətindən: "O ki qaldı, bu gün Ermənistan tərəfindən növbəti bir uydurmanın ortalığa atılmasına, mə… ƏTRAFLI

Tariximizin 270 illik şah əsəri - Şuşa

Tariximizin 270 illik şah əsəri - Şuşa

13 Noyabr 2020 202

      “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur”. Ümummilli lider  Heydər Əliyev Şuşanın vətənimiz ü&c… ƏTRAFLI

Qarabağ münaqişəsi: yeni reallıqlar və imkanlar

Qarabağ münaqişəsi: yeni reallıqlar və imkanlar

11 Noyabr 2020 265

İkinci Qarabağ müharibəsi özündən əvvəlki otuz illik mifi inkar edərək, Azərbaycan reallığını yeni geo-siyasi müstəviyə daşıdı. Dağlıq Qarabağda yarad… ƏTRAFLI

Savaşın mənəvi məsuliyyəti

Savaşın mənəvi məsuliyyəti

10 Noyabr 2020 180

Война вторглась в налаженный порядок жизни. Идея освободительной войны бытовала в сознании нации все эти годы, но она откладывалась по причине надежд на переговоры. Мирны… ƏTRAFLI

Şuşanın təhsilimizdə və mədəniyyətimizdə yeri

Şuşanın təhsilimizdə və mədəniyyətimizdə yeri

02 Noyabr 2020 569

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, “İşğal edilmiş torpaqların hər … ƏTRAFLI

     İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni-Haydat ideologiyasının tənəzzülü

İkinci Qarabağ Müharibəsi və Erməni-Haydat ideologiyasının tənəzzülü

29 Oktyabr 2020 363

    Bu yazı tarixən və ideoloji əsaslarla ermənilərin din və mədəniyyət savaşını necə apardıqları, hansı strategiyalar izlədikləri haqqında olacaq. Bu kontekstdə, … ƏTRAFLI

II Qarabağ Müharibəsi Azərbaycan və Ermənistanın kollektiv sosial və psixoemosional təcrübəsində

II Qarabağ Müharibəsi Azərbaycan və Ermənistanın kollektiv sosial və psixoemosional təcrübəsində

26 Oktyabr 2020 322

Müharibə bir cəmiyyətin yaşaya biləcəyi ən müstəsna, ciddi kollektiv təcrübələrdən biridir. Bu sınaqda cəmiyyətin güclü və zəif tərəfləri üz… ƏTRAFLI

İlham Əliyev Ermənistanın müasir tarixində ən hiyləgər, riyakar və saxtakar siyasi rəhbər olan Paşinyanı məğlub edir

İlham Əliyev Ermənistanın müasir tarixində ən hiyləgər, riyakar və saxtakar siyasi rəhbər olan Paşinyanı məğlub edir

21 Oktyabr 2020 1023

  N.Paşinyan Ermənistanın hazırda düşdüyü vəziyyətə və Qarabağda ordumuzun apardığı Vətən müharibəsində məğlubiyyətinə düçar olmasına görə həm yerli-lokal,həm də, qloba… ƏTRAFLI

Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün və miqrantların qeyri- rasional məskunlaşması: Məcburi xarici və zorakı daxili miqrasiya

Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün və miqrantların qeyri- rasional məskunlaşması: Məcburi xarici və zorakı daxili miqrasiya

20 Oktyabr 2020 286

  XX əsrin əvvəllərindan başlayaraq 1,5 milyon nəfərdən çox azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından məcburi surətdə deportasiya edi… ƏTRAFLI

Ermənistanın Azərbaycan məktəb(li)lərinə qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri və onun nəticələri

Ermənistanın Azərbaycan məktəb(li)lərinə qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri və onun nəticələri

16 Oktyabr 2020 196

Sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistanın təxribatına cavab olaraq uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri addım-addım Böyü… ƏTRAFLI

Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda demoqrafik vəziyyət

Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda demoqrafik vəziyyət

16 Oktyabr 2020 73

Beynəlxalq hesabatlar və rəsmi statistik məlumatlar Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən az əhaliyə malik olan Ermənistanın ciddi demoqrafik böhranla üz… ƏTRAFLI

Tələt Əliheydər:

Tələt Əliheydər:"Rusiya geosiyasəti nədən yazır və ya bizim tərəfdaşlarımız kimlərdi"

15 Oktyabr 2020 55

Талят Алигейдар О чем пишут российские геополитики, или Кто наши союзники? Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью телеканалу РБК с гор… ƏTRAFLI

Erməni milliyətçiliyi və ya

Erməni milliyətçiliyi və ya "Hər şey bizim üçün, başqası üçün heç nə"

13 Oktyabr 2020 167

Из всех известных миру национализмов наиболее одиозны – немецкий, итальянский и армянский. Если немецкий вошел в историю расовой сегрегацией,воплощенной в индус… ƏTRAFLI

Əhval-ruhiyyənin önəmi

Əhval-ruhiyyənin önəmi

01 Oktyabr 2020 247

Агрессия этнократической Армении, закономерно вылилась в войну. Именно она входила в планы ереванского режима. Цели слишком очевидны, чтобы излагать их в режиме перечисле… ƏTRAFLI

Azərbaycan Dünya Bankının İnsan Kapitalı İndeksində

Azərbaycan Dünya Bankının İnsan Kapitalı İndeksində

25 Sentyabr 2020 271

Sentyabrın 16-da Dünya Bankı İnsan Kapitalı İndeksinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatda dünya ölkələrində insan kapitalının pandemiyadan əvvəlki,… ƏTRAFLI

Dünyanın göz yumduğu rəzalət və pozitiv nümunədə bizim ölkə

Dünyanın göz yumduğu rəzalət və pozitiv nümunədə bizim ölkə

24 Sentyabr 2020 482

Bəzən bizim yaşadığımız planet dünyadakı qəzəb notlarının fövqündə dözülməz bir yaşam arealını xatırladır. Sevdiyim sosioloq Emil Dürkhaym q… ƏTRAFLI

Müstəqilliyimizin qədrini bilək!

Müstəqilliyimizin qədrini bilək!

22 Sentyabr 2020 290

Xalqın böyüklüyü sayı ilə yox, müstəqilliyi ilə ölçülür. Və yaxud cənab Prezidentin sentyabrın 19-dakı açıqlamal… ƏTRAFLI

Təhsilin sənaye cəmiyyətindən postsənaye cəmiyyətinə transformasiyası

Təhsilin sənaye cəmiyyətindən postsənaye cəmiyyətinə transformasiyası

17 Sentyabr 2020 361

Məktəb həyatı haqda qayğı bütün bəşər tarixindən keçir, cəmiyyətin özünün həyatı isə bütün dövrlərdə məktəb haqda fikirlərl… ƏTRAFLI

Əxlaqın subyektivləşdirilməsinə qarşı: A.Makintayr və Aristotelə qayıdış

Əxlaqın subyektivləşdirilməsinə qarşı: A.Makintayr və Aristotelə qayıdış

15 Sentyabr 2020 248

Çağdaş Qərb cəmiyyətlərində dini inanclar və praktikalar istəyə bağlı (opsional) olduğu halda, əxlaqi inanclar və praktikalar üçün bunu söylə… ƏTRAFLI

Yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələr ictimai rəydə

Yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələr ictimai rəydə

14 Sentyabr 2020 280

Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi istiqamətində aparılan tədqiqatlarda mülki idarəetmə sisteminə dair məsələlərə əsasən təsviri formada, səlahiyyət genişliyi … ƏTRAFLI

Pandemiya dövrünün qəbul imtahanları: DİM və əks tərəfin mövqeləri niyə və nədə kəsişir?

Pandemiya dövrünün qəbul imtahanları: DİM və əks tərəfin mövqeləri niyə və nədə kəsişir?

09 Sentyabr 2020 1747

2020-2021-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Artıq sentyabrın 10-dan etibarən abituriyentlər ixt… ƏTRAFLI

Pandemiya və ölümün siyasi yönü

Pandemiya və ölümün siyasi yönü

07 Sentyabr 2020 323

Zaman anlayışı bütün psixoloji fenomenlərin ayrılmaz parçasıdır, baxmayaraq ki, bu məfhum daha çox dəqiq elmlərin sahəsinə aid hesab olunur. Bunun… ƏTRAFLI

Avropa İttifaqının gələcəyi ilə bağlı müzakirələr

Avropa İttifaqının gələcəyi ilə bağlı müzakirələr

03 Sentyabr 2020 498

Birinci Yazı          COVID-19 epidemiyası Avropa İttifaqında (AI) da qəfil və çətin vəziyyət yaratdı. Avropa inteqrasi… ƏTRAFLI

Qlobal “Koronageyt”. Pandemiya- COVID-19 dövründə istefalar, yüksək vəzifəsini itirən rəsmilər. Dünyada və Azərbaycanda fərqli qavrama

Qlobal “Koronageyt”. Pandemiya- COVID-19 dövründə istefalar, yüksək vəzifəsini itirən rəsmilər. Dünyada və Azərbaycanda fərqli qavrama

28 Avqust 2020 838

Qlobal pandemiya-COVİD-19 dövrü, həm də “koronageyt ”adlandırılan qalmaqallı hadisələrlə müşahidə olunub. Bütün dünyada son ayla… ƏTRAFLI

Etnik terrorizm və ermənilərin Türkiyədə müdhiş fırıldaqları

Etnik terrorizm və ermənilərin Türkiyədə müdhiş fırıldaqları

27 Avqust 2020 498

Etnik terrorizm daim dövlətlərin müstəqilliyini şantaj edən önəmli faktorlar sırasında yer alıb. Dövlətçilik təssisatlarını sarsıtmaq ü&cc… ƏTRAFLI

Münaqişə dönəmlərində dövlət-vətəndaş münasibətlərinin sosioloji təhlili

Münaqişə dönəmlərində dövlət-vətəndaş münasibətlərinin sosioloji təhlili

25 Avqust 2020 299

Azərbaycan Xəzərin təbii sərvət və zənginliyinə, Cənubi Qafqazdakı strateji və geosiyasi  mövqeyinə sahib olan ölkədir. Rusya, Türkiyə və İran kimi &n… ƏTRAFLI

Bütün zamanlar üçün aktual dekadens yaxud Əli Bəy Hüseynzadədən Sübhan Padarsoya qədər...

Bütün zamanlar üçün aktual dekadens yaxud Əli Bəy Hüseynzadədən Sübhan Padarsoya qədər...

21 Avqust 2020 508

İctimai fikir elastikdir. İctimai fikrə təsir edən fərdi qənaətlər və yaradıcılıq məhsullarının böyük əksəriyyəti tarixin sınağından keçə bilmir. Lakin d… ƏTRAFLI

Müşahidə kapitalizmi

Müşahidə kapitalizmi

20 Avqust 2020 270

Amerikalı sosio-psixoloq Şuşana Zuboff irəli sürdüyü tezisə əsasən XX əsrdə Henri Ford kimi, yaşadığımız əsrdə də Google kapitalizmin yeni formasını meydan… ƏTRAFLI

Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya vahid səngərdə: İrəvanı yenidən bölmək planı

Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya vahid səngərdə: İrəvanı yenidən bölmək planı

06 Avqust 2020 747

Sovetlər Birliyinin mövcud olduğu 70 il ərzində hərbi aviasiya sistemində ən yüksək rütbəyə - general-mayor zirvəsinə ucalan, kiçik bir Bal… ƏTRAFLI

Erməni deşifrəsi: Paşinyanın üzünə vurulan tarix silləsi

Erməni deşifrəsi: Paşinyanın üzünə vurulan tarix silləsi

06 Avqust 2020 467

Tarixi dəyişmək cəhdləri həmişə məğlubiyyə düçar olub. Məşhur tarix fəlsəfəçisi Frensis Fukuyama deyirdi ki, heç kim tarixdə yalanların üzə… ƏTRAFLI

IV sənaye inqilabı və təhsilin əsas inkişaf trendləri

IV sənaye inqilabı və təhsilin əsas inkişaf trendləri

29 İyul 2020 475

2019-cu ilin yanvarın 21-də Dünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Hökuməti və Dünya İqtisadi Forumunun Dörd&… ƏTRAFLI

Hərbi əməliyyatlar Ermənistan ərazisində gedir - Detallar

Hərbi əməliyyatlar Ermənistan ərazisində gedir - Detallar

27 İyul 2020 359

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Mətbuat Xidməti Tovuz əməliyyatları ilə bağlı kartoqrafik vəziyyət barədə araşdırmaları təhlil edib, əməliyyat zonası, relyef xüsusiyyətlə… ƏTRAFLI

Qarabağın geosiyasi taleyi: İyul zəfərinin diplomatik atributları

Qarabağın geosiyasi taleyi: İyul zəfərinin diplomatik atributları

27 İyul 2020 749

Dünyada qlobal imperializmin ən strateji dayaqlarının həyati təhlükəsizlik uğrunda epidemik cəbhələrdən asılılığının davam etdiyi vaxtda liderlik statusunun ü… ƏTRAFLI

Avropada demokratikləşmə və Avropa kimliyi

Avropada demokratikləşmə və Avropa kimliyi

24 İyul 2020 325

Avropa İttifaqının (Aİ) əsas hədəflərindən biri ortaq məqsədlər ətrafında birləşmiş Avropa cəmiyyəti qurmaq idi. Buna nə dərəcədə nail olunduğu və ya nail olunacağı isə &… ƏTRAFLI

Bizim bu dəyərlərimiz...

Bizim bu dəyərlərimiz...

24 İyul 2020 449

Dəyərlər anlayışı fəlsəfi terminologiya baxımdan daim mübahisələndirilən, fərqli təriflər verilən, sosioloji tədqiqatların daim marağında olan məfhumdur. Bir ç… ƏTRAFLI

Reklamçılığın dini dimensiyaları

Reklamçılığın dini dimensiyaları

23 İyul 2020 336

Modern insan “doğru və xoşbəxt həyat” obrazlarının aramsız bombardmanları altında yaşayır. Sənaye İnqilabından bəri reklamçılıq faktlardan daha ç… ƏTRAFLI

Ermənistanda tibbi və sosial vəziyyət beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında

Ermənistanda tibbi və sosial vəziyyət beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında

20 İyul 2020 347

COVİD19 pandemiyası həm də ölkələrin fövqaladə çağırışlara hazırlıq vəziyyətini açıq şəkildə göstərdi. Pandemiya Ermənistada yalnız səhiy… ƏTRAFLI

Koronavirus pandemiyası dövründə müxalifət-iqtidar münasibətləri

Koronavirus pandemiyası dövründə müxalifət-iqtidar münasibətləri

14 İyul 2020 360

Koronavirus pandemiyası dövründə  müxalifət-iqtidar münasibətlərində müşahidə edilən 2 istiqaməti fərqləndirmək olar. Bunlardan: Birinci… ƏTRAFLI

Sınma, gül! - ESSE

Sınma, gül! - ESSE

11 İyul 2020 392

Yunan əsatirlərində və fəlsəfəyəqədərki dövrdə olan bütün irrasional dünyagörüş formalarında qələbə qazanan və gülən insan obrazları ək… ƏTRAFLI

Sosial şəbəkələrin yeni statusu: Hüquqi tənzimləmə sosial sifariş kimi

Sosial şəbəkələrin yeni statusu: Hüquqi tənzimləmə sosial sifariş kimi

09 İyul 2020 779

  Sosial şəbəkələrin (ən geniş yayılanı Facebookdur) dünyaya virtual çıxış və ifadə azadlığı üçün hüdudsuz imkanlar yaratması ilə… ƏTRAFLI

Amulsar- Nələr baş verir?

Amulsar- Nələr baş verir?

06 İyul 2020 544

Amulsar qızıl yatağının işlənilməsinin dayandırılması ilə bağlı mübahisələr ötən il Ermənistanda daxili siyasətin əsas predmetinə çevrilmişdi. 2018-ci il… ƏTRAFLI

Süni intellekt.Qlobal texnoloji çevrilişin çağırışları və Milli Strategiyalar

Süni intellekt.Qlobal texnoloji çevrilişin çağırışları və Milli Strategiyalar

02 İyul 2020 425

Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,“Microsoft” şirkətinin təşəbbüsü ilə  şirkətin rəhbərliyi, ölkəmizin a… ƏTRAFLI

 Slavoy Jijek və “komunavirus”

Slavoy Jijek və “komunavirus”

01 İyul 2020 339

Slovenyalı neo-marksist filosof Slavoy Jijekin son aylarda nəşr edilən kiçikhəmcli “Virus” və “Pandemiya: COVİD-19 dünyanı silkələyir”… ƏTRAFLI

Pandemiya ilə mübarizə-cərimələr və təcrübələrin müqayisəsi

Pandemiya ilə mübarizə-cərimələr və təcrübələrin müqayisəsi

30 İyun 2020 490

COVİD-19-la mübarizədə uğur gətirən metodlar çoxsaylıdır. Tədbirlər kompleks və sistemli olmalıdır. Pandemiya ilə bağlı tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tədbi… ƏTRAFLI

Azərbaycan ordusu və onun keçdiyi şanlı yol

Azərbaycan ordusu və onun keçdiyi şanlı yol

26 İyun 2020 361

Bu il Azərbaycan ordusunun quruluşunun 102-ci  ildönümüdür. 1918-ci ilin may ayının 28-də qəbul edilmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının ist… ƏTRAFLI

Süni intellekt və BİG DATA COVID-19-koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə

Süni intellekt və BİG DATA COVID-19-koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə

19 İyun 2020 453

Haşiyə:Bu gündən 19 iyun 2020-ci il tarixindən Operativ Qərargahın Mobil Tətbiqi istifadəyə verilib. “E-Təbib” mobil tətbiqi vasitəsilə insanlar ictimai … ƏTRAFLI

Bu, üçüncü döyüşdür, davamı da olacaq

Bu, üçüncü döyüşdür, davamı da olacaq

18 İyun 2020 493

İlk dəfə 1965-ci ildə Kəskin Respirator İnfeksiya (belə deyək, zökəm) xəstəsində koronavirus tapıldı. Virusun belə adlandırılmasının səbəbi onun Günəş tacın… ƏTRAFLI

Heç nə əvvəlki kimi olmadı

Heç nə əvvəlki kimi olmadı

12 İyun 2020 595

Qlobal pandemiyalar təkcə baş verdiyi anlarda deyil, bütün sonrakı dövrlərdə də hərəki dəyişiliklərə rəvac verir. Tanınmış sosioloq Paderson deyirdi ki, d&… ƏTRAFLI

 SSRİ-nin repressiya siyasəti: Azəbaycanda dini vəziyyət/ İNFOQRAFİKA

SSRİ-nin repressiya siyasəti: Azəbaycanda dini vəziyyət/ İNFOQRAFİKA

10 İyun 2020 639

Sovet hakimiyyətinin islama qarşı repressiya siyasətinin nəticəsi 1944-cü ildə Moskvada dünyəvi hakimiyyət və dini münasibətləri reqlamentləşdirmək ist… ƏTRAFLI

Akademik sosial şəbəkələr: alimlər onlardan necə və niyə istifadə edir?

Akademik sosial şəbəkələr: alimlər onlardan necə və niyə istifadə edir?

08 İyun 2020 935

XXI əsrin əvvəllərində ünsiyyət vasitələri və metodlarında baş verən dəyişikliklər ictimai həyatın bir çox sahəsinə nüfuz etdi, bəşəriyyət yeni bir kommu… ƏTRAFLI

Post-pandemiya: Hara gedirik? (II hissə)

Post-pandemiya: Hara gedirik? (II hissə)

06 İyun 2020 307

Məqalənin birinci hissəsində bildirildiyi kimi, post-pandemiya dövrü ilə bağlı əsas sual “COVİD-19”un iqtisadi qloballaşmaya hansı ölç&u… ƏTRAFLI

Şuşamızı və dahi Bülbülü xatırlayarkən...

Şuşamızı və dahi Bülbülü xatırlayarkən...

05 İyun 2020 806

"Bülbül və onun silahdaşları Azərbaycanda gözəl musiqi mühitini, gözəl incəsənət mühitini yaratmışlar. Otuzuncu, qırxıncı, əllinci illə… ƏTRAFLI

MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ DEMOKRATİYA, DÜNYƏVİLİK VƏ PARLAMENTARİZM ƏNƏNƏSİ

MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ DEMOKRATİYA, DÜNYƏVİLİK VƏ PARLAMENTARİZM ƏNƏNƏSİ

03 İyun 2020 370

Azərbaycanın bu gün dünya müstəvisində müstəqil dövlət kimi bərqərar olmasının, demokratik ənənələrin, insan hüquq və azadlıqlarının qorunma… ƏTRAFLI

Azərbaycanlının nəzərində 2020-ci il dünya xəritəsi

Azərbaycanlının nəzərində 2020-ci il dünya xəritəsi

03 İyun 2020 319

Опрос Центра социальных исследований, датированный январем-мартом 2020 года, несет в себе актуальные смыслы. Они должны лечь в основу политических решений, этими смыслами на… ƏTRAFLI

Dünya iqtisadiyyatı pandemiya ilə

Dünya iqtisadiyyatı pandemiya ilə "savaşda" - TƏHLİL

02 İyun 2020 649

Pandemiya iqtisadiyyatın həm bu günü, həm də gələcəyi üçün nikbin proqnozları yanıldır. Ümumilikdə qlobal fəlakətlər və pandemiyalar iqtis… ƏTRAFLI

Əliyevin mədəni inqilabı: Qarabağın infoqrafik xilas modeli

Əliyevin mədəni inqilabı: Qarabağın infoqrafik xilas modeli

01 İyun 2020 777

Mədəni islahatlar Qarabağın hərbi azadlıq konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi   Bundan öncə yeni geosiyasi şəraitin Qarabağ panoramasında açıq-a… ƏTRAFLI

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruluş və fəaliyyətinin siyasi, sosial və tarixi aspektən təhlili

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruluş və fəaliyyətinin siyasi, sosial və tarixi aspektən təhlili

27 May 2020 462

    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruluş və fəaliyyətinin siyasi, sosial və tarixi aspektən təhlili   2… ƏTRAFLI

Cəmiyyətdə kitab mədəniyyəti və kitab oxumağa münasibət. Niyə kitab oxumuruq?

Cəmiyyətdə kitab mədəniyyəti və kitab oxumağa münasibət. Niyə kitab oxumuruq?

23 May 2020 503

Müasir dövrdə bəlkə də cəmiyyətimizin qlobal bir probleminə çevrilən məsələlərdən biri də insanların kitaba, kitab oxumağa marağının az olmasıdır. Bu g&u… ƏTRAFLI

70-ci illərdə SSRİ-də dini ayinlərin icrası ilə bağlı qaydalar - Səkkizinci yazı/Araşdırma

70-ci illərdə SSRİ-də dini ayinlərin icrası ilə bağlı qaydalar - Səkkizinci yazı/Araşdırma

22 May 2020 611

Sovetlərdə bir çox səbəbdən dolayı ən uzun dönəm kimi xarakterizə edilən, dinə qarşı kəskin mübarizənin başlaması ilə yadda qalan bu dönəmin xü… ƏTRAFLI

MİQRASİYANIN YARATDIĞI YENİ KİMLİKLƏR (İDENTİKLİK ): “HİBRİD KİMLİYƏ” MEYİLLƏR, ELMİ ƏSASLARI VƏ AZƏRBAYCANDA TƏZAHÜRÜ

MİQRASİYANIN YARATDIĞI YENİ KİMLİKLƏR (İDENTİKLİK ): “HİBRİD KİMLİYƏ” MEYİLLƏR, ELMİ ƏSASLARI VƏ AZƏRBAYCANDA TƏZAHÜRÜ

21 May 2020 659

Miqrasiya bəşər tarixindəki ən vacib sosial dəyişikliklərdən biridir. Tarixən insanlığın, cəmiyyətin inkişafında və sivilizasiyaların bərpasında miqrasiya mühüm… ƏTRAFLI

İstefa mədəniyyəti: mahiyyəti və prinsipləri

İstefa mədəniyyəti: mahiyyəti və prinsipləri

21 May 2020 394

Sosial şəbəkələr DTX-nın hər əməliyyatından sonra bir suala cavab axtarmağa başlayır: Hadisələri bu həddə qədər çatdırmaq lazım idimi? Məmurlar vətəndaşların c… ƏTRAFLI

Sosial tədqiqatlar və şübhələr

Sosial tədqiqatlar və şübhələr

21 May 2020 565

Yer kürəsində baş verən bütün iqtisadi və siyasi proseslər daha əvvəldən proqnozlaşdırmanın gücünü ortaya çıxarır. Sevdiyim filosofla… ƏTRAFLI

BAKI ÇOXTƏRƏFLİ DİPLOMATİYANIN VƏ MULTİLATERALİZMİN MƏRKƏZİ KİMİ

BAKI ÇOXTƏRƏFLİ DİPLOMATİYANIN VƏ MULTİLATERALİZMİN MƏRKƏZİ KİMİ

20 May 2020 801

Giriş Praktikada çoxvektorlu xarici siyasət həyata keçirmə halları tez-tez müşahidə olunan bir fenomen olsa da, xüsusən postsovet məkanında, d… ƏTRAFLI

Gələcək dəyişiklik epoxasında hakimiyyətin inam indeksi

Gələcək dəyişiklik epoxasında hakimiyyətin inam indeksi

19 May 2020 339

Опросное исследование Центра социальных исследований, датированное мартом 2020 года, несет в себе важный смысл. По логике событий оно оказалось канунным. Известное выраже… ƏTRAFLI

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dil siyasəti

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dil siyasəti

19 May 2020 554

1918-ci ildə Müsəlman Şərqində respublika üsuli-idarəsinə söykənən, dini və sosial fərqlərə baxmadan öz müqəddəratını vahid siyasi etnos kimi təy… ƏTRAFLI

"ŞOK! Elə bir şey oldu ki" zehniyyəti və rəqəmlərin ağrısı

18 May 2020 598

Dünyada həmişə ciddi və önəmli hadisələrin fonunda əyləncə kultuna həddən artıq aludə olan insanlar mövcud olub. Onlar üçün real düny… ƏTRAFLI

SSRİ-də dini fanatizmə qarşı mübarizə metodu – Yeddinci yazı / Araşdırma

SSRİ-də dini fanatizmə qarşı mübarizə metodu – Yeddinci yazı / Araşdırma

15 May 2020 604

(Birinci yazı) (İkinci yazı) (Üçüncü yazı) (Dördüncü yazı) (Beşinci yazı) (Altıncı yazı)   SSRİ-nin islama qarşı m&uu… ƏTRAFLI

 Post-pandemiya: Hara gedirik? (I hissə)

Post-pandemiya: Hara gedirik? (I hissə)

13 May 2020 478

Vərəm xəstəliyinin (tüberkulozis) sosial tarixi ilə bağlı 1952-ci ildə yazdıqları “Ağ vəba” adlı kitabda Rene və Jan Dübo xəstəlikləri insan tarixin… ƏTRAFLI

"Əgər indi ölsəydim..." - Ölüm ətrafındakı konspirologiya şousuna qısa nəzər

13 May 2020 610

Ölüm qorxusu insanın ən təbii qorxularının başında dayanır. Dünyada psixoloji fikir ölümün mahiyyətinə yanaşmada həmişə filosoflarla fikir d… ƏTRAFLI

Koronavirus pandemiyasının zərurətə çevirdiyi distant təhsilin üstünlükləri və çatışmazlıqları

Koronavirus pandemiyasının zərurətə çevirdiyi distant təhsilin üstünlükləri və çatışmazlıqları

11 May 2020 1321

BMT-nin Elm və Təhsil Komitəsinin (UNESCO) və Dünya Bankının məlumatına görə, COVID-19 pandemiyası səbəbindən dünyada 1.5 milyarddan çox şagird … ƏTRAFLI

"Milyonlarla qulu toz içində saxlayan..."

11 May 2020 577

Susqunluq iki cür olur. Birincisi fransız inqilabçısı Lafayetin vurğuladığı “idarəolunmaz susqunluq”dur. Bu, reaksiyasız dünya əhalisini gö… ƏTRAFLI

PREZİDENT ƏLİYEVİN İSLAHATLAR DÖVLƏTİ:yeni mərhələnin siyasi arxitekturası və siyasi sistemdə novatorluq...

PREZİDENT ƏLİYEVİN İSLAHATLAR DÖVLƏTİ:yeni mərhələnin siyasi arxitekturası və siyasi sistemdə novatorluq...

08 May 2020 465

2018-ci ilin 11 aprelində keçirilən seçkilərdə yekdilliklə qalib gələn Prezident İlham Əliyevin 18 apreldə andiçmə mərasimindəki nitqində sö… ƏTRAFLI

Onlar əslində bununla nəyi sübut edirlər?

Onlar əslində bununla nəyi sübut edirlər?

04 May 2020 525

Ölkəmizdə karikatura sənətinin inkişafında fərqli bir mənzərə mövcud olub. Qərbdə karikaturaçılar öldürüləndə, monarxiyalar qarşısında… ƏTRAFLI

Avropa Birliyinin koronavirus qarşısında imtahanı

Avropa Birliyinin koronavirus qarşısında imtahanı

28 Aprel 2020 330

Bütün dünyada sürətlə yayılan, indiki mərhələsində 3 milyondan çox insanın yoluxmasına, 200 mindən çox insanın isə həyatını itirməsinə səbə… ƏTRAFLI

Prioritet - sağlamlıq | Protaqonist: səhiyyə və virus - Öldürücü hücuma qarşı müdafiə və insanlıq sənəti...

Prioritet - sağlamlıq | Protaqonist: səhiyyə və virus - Öldürücü hücuma qarşı müdafiə və insanlıq sənəti...

23 Aprel 2020 454

Açar sözlər: tarix, pandemiyalar, sosio-psixoloji, ictimai, ideoloji struktur, hüquq, fəlsəfə, dövlət, qlobalizm, səhiyyə, COVID-19 Bölmələr: … ƏTRAFLI

Tarixi xronolgoiya üzrə varisliyin 200 illik ənənəsi: Cəmiyyət quruculuğu yolunda dünəndən bu günə Azərbaycan səhiyyəsi

Tarixi xronolgoiya üzrə varisliyin 200 illik ənənəsi: Cəmiyyət quruculuğu yolunda dünəndən bu günə Azərbaycan səhiyyəsi

22 Aprel 2020 506

Bu gün sağlamlığımızı-həyatımızı qorumaq üçün yaşadığımız hadisələrin ərəfəsində və tarixin növbəti pandemiya səhifəsində geridə qoyduğumuz zamanı… ƏTRAFLI

Postkorana erasının şərtləri: Qarabağ probleminə fərqli baxış

Postkorana erasının şərtləri: Qarabağ probleminə fərqli baxış

21 Aprel 2020 476

Kiçik bir mikroorqanizmin bütün qlobal cəbhələrdə açdığı savaş fonunda informativ məkanlarda geosiyasi ideya diversifikasiyası siyasi proseslərin day… ƏTRAFLI

Qlobal böhran, inzibati islahatlar və yeni yüzillik

Qlobal böhran, inzibati islahatlar və yeni yüzillik

20 Aprel 2020 436

2019-2020-ci illər dövlət həyatında geniş islahatlar ili kimi xarakterikdir. Keçmiş siyasi kursu qorumaqla yanaşı, islahatlar dövlət həyatında yeni keyfiyyə… ƏTRAFLI

Kissingerin həyəcan təbili və post-Covid dünya düzəni

Kissingerin həyəcan təbili və post-Covid dünya düzəni

19 Aprel 2020 316

Koronavirusu Yeni Dünya Düzəni üçün bir təhdid hesab edən ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissinger  3 aprel tarixində “W… ƏTRAFLI

Postpandemiya dövründə dünya təhsil sistemi necə inkişaf edəcək: yeni yanaşmalar axtarışında

Postpandemiya dövründə dünya təhsil sistemi necə inkişaf edəcək: yeni yanaşmalar axtarışında

19 Aprel 2020 473

XXI əsrin ilk onilliyində dünyada yaşanan kataklizmalar və infeksion xəstəliklərin/ pandemiyaların (Ebola, Sars, Zika, MERS, H1N1və nəhayət, COVID-19) geniş yayılması, … ƏTRAFLI

Koronavirusun cəmiyyətə və insanlığa verdiyi dərslər və mesajlar

Koronavirusun cəmiyyətə və insanlığa verdiyi dərslər və mesajlar

16 Aprel 2020 492

Koronavirus Çinin Uhan şəhərində peyda olduqdan sonra qısa müddət ərzində buradan bütün dünyaya yayıldı. Virusun yayılması üçün &… ƏTRAFLI

Koronavirus pandemiyasının bizim “xəstə” planetə təsirləri: ətraf mühit və ekologiya üçün əsl göydəndüşmə

Koronavirus pandemiyasının bizim “xəstə” planetə təsirləri: ətraf mühit və ekologiya üçün əsl göydəndüşmə

15 Aprel 2020 1022

Koronavirus COVİD-19 pandemiyası bütün dünyada həyati əhəmiyyətli hər bir sahəni iflic vəziyyətinə gətirib. Aparıcı media agentliklərinin və mərkəzlərinin man… ƏTRAFLI

Azərbaycanda miqrasiya prosesinin ölkə üzrə qeyri-rasional yayılmasının səbəbləri

Azərbaycanda miqrasiya prosesinin ölkə üzrə qeyri-rasional yayılmasının səbəbləri

14 Aprel 2020 540

Azərbaycanda daxili miqrasiyanın qeyri-rasional yayılması urbanizasiyanın mənfi fəsadı olaraq özünü daha çox Bakı şəhərində göstərməkdədir. Həm&cc… ƏTRAFLI

Koronavirus bəlası: elm xilaskar rolunda və heç kəs milyonluq idmançıları axtarmır

Koronavirus bəlası: elm xilaskar rolunda və heç kəs milyonluq idmançıları axtarmır

13 Aprel 2020 203

Müasir tarixdə bənzəri görülməmiş vəziyyətə səbəb olan koronavirus pandemiyasının sosial, iqtisadi və elmi cəhətdən insanlıq üçün bizlərə &cc… ƏTRAFLI

Dünyada elmi tədqiqatlara ayrılan maliyyə vəsaitinin dinamikası: elmə kim və nə qədər xərcləyir

Dünyada elmi tədqiqatlara ayrılan maliyyə vəsaitinin dinamikası: elmə kim və nə qədər xərcləyir

08 Aprel 2020 479

Elmin inkişafının təməl şərtlərindən biri onun maliyyələşməsidir. ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Barak Obama 27 aprel 2009-cu il tarixində Amerika Milli Elmlər Akademiyasın… ƏTRAFLI

Koronavirus və filosoflar (II hissə)

Koronavirus və filosoflar (II hissə)

08 Aprel 2020 334

Böyük italyan filosofu, “Bios: Biosiyasət və Fəlsəfə” adlı kitabın müəllifi Roberto Espozito Jan Lük Nansi ilə arasındakı uzlaşılmazlığı belə… ƏTRAFLI

Böyük mikrob müharibəsi

Böyük mikrob müharibəsi

06 Aprel 2020 346

Tarixdə ilahi ədalət axtarışı nə qədər məntiqli ola bilər, bunun bir izahı bəlkə də yoxdur.   Amma fəlsəfə həmişə bu kimi məsələlərə müdrik yanaşmağı bacarıb. … ƏTRAFLI

Koronavirus və Filosoflar (I hissə)

Koronavirus və Filosoflar (I hissə)

03 Aprel 2020 339

“Homo sacer”, “həyat forması” konseptləri üzərində dərin tədqiqatları və Mişel Fukonun “biosiyasət” paradiqmasına yaxınlığı ilə tanı… ƏTRAFLI

Postkoronavirus dünyası

Postkoronavirus dünyası

01 Aprel 2020 262

Пандемия сродни наступлению войны, потому что в “дивном новом мире”, который рождается на наших глазах, все подчиняется необходимости обороне от нашествия врага.… ƏTRAFLI

Covid-19: sosial gerçəkliyin dekonstruksiyası və həyatın yenidən qurulması

Covid-19: sosial gerçəkliyin dekonstruksiyası və həyatın yenidən qurulması

01 Aprel 2020 330

Hamımız tarixdə misli görünməmiş qlobal hadisənin şahidi və iştirakçılarıyıq. Təbiətin ərsəyə gətirdiyi virus insanların yaradıb-qurduğu dünyanın şaqul… ƏTRAFLI

Elm və sənət arasındakı incə xətlər: nə qədər şou varsa o qədər də...

Elm və sənət arasındakı incə xətlər: nə qədər şou varsa o qədər də...

27 Mart 2020 316

Bizim hər birimizin qarşılaşdığı ən adi situasiyalardan biridir. Çox qəribə mənzərədir, yaxşı musiqi bəstələnir, amma bəstələyənin not bilgiləri ya çox kasaddı… ƏTRAFLI

Koronavirusun dünyaya öyrətdiyi dərs

Koronavirusun dünyaya öyrətdiyi dərs

24 Mart 2020 475

Əgər qlobal bir xəstəlik bizə həyatın necə fani və həm də necə dəyərli olduğunu öyrədə bilirsə, koronavirus pandemiyasının bizə öyrədəcəyi iki dərs var.   … ƏTRAFLI

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə elm və təhsil islahatları

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə elm və təhsil islahatları

19 Mart 2020 540

Xalq Cümhuriyyətinin geniş fəaliyyət istiqamətlərindən biri də təhsil siyasəti ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində birinci respublika … ƏTRAFLI

“Azadlıq” anlayışı və onun formaları

“Azadlıq” anlayışı və onun formaları

18 Mart 2020 413

Azadlıq qədim zamanlardan bəri bir imtiyaz olaraq meydana  çıxıb və hər zaman da belə olub. O bölər və parçalayar, ən yaxşını digərlərindən ayrı t… ƏTRAFLI

Müasir dövrün qlobal təhdidi və kibertəhlükəsizlik

Müasir dövrün qlobal təhdidi və kibertəhlükəsizlik

17 Mart 2020 841

Hazırda dünya əhalisinin böyük əksəriyyəti müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə informasiyanın, ən əsası isə onun ali forması olan … ƏTRAFLI

SSRİ-nin dinə qarşı amansız müharibə dövrü - Altıncı yazı / Araşdırma

SSRİ-nin dinə qarşı amansız müharibə dövrü - Altıncı yazı / Araşdırma

16 Mart 2020 918

SSRİ-nin dinə qarşı amansız müharibə dövrü - Altıncı yazı / Araşdırma (Birinci yazı) (İkinci yazı) (Üçüncü yazı) (D&… ƏTRAFLI

Koronovirus kölgəsində dünya: qlobal dağıntlar, yoxsa tərəqqi?

Koronovirus kölgəsində dünya: qlobal dağıntlar, yoxsa tərəqqi?

16 Mart 2020 742

Kömür yerini neftə buraxan gündən dünyanın tərəzisi tərsinə döndü. Həmin andan etibarən -  son yüz ildə neft insanlıq tarixind… ƏTRAFLI

Elm, yoxsa fəlsəfə? Sonsuz dilemma və...

Elm, yoxsa fəlsəfə? Sonsuz dilemma və...

14 Mart 2020 674

Çağdaş dünyanın elmi nailiyyətləri insan əqlinin sərhədləri ilə ciddi mübarizə halındadır. 20-ci əsrə qədər elm və fəlsəfə arasında incə sərhədlər mö… ƏTRAFLI

Xaricdə təhsil: maraqlı nüanslar

Xaricdə təhsil: maraqlı nüanslar

13 Mart 2020 370

Dünya bazarında ölkələr əsas investisiya qoyuluşunu insan kapitalına yönəldərək yüksək ixtisaslı kadr təminatına nail olmaqla xarici rəqabətdə qabaqcı… ƏTRAFLI

İctimai nəzarət: problemlər və proqnozlar

İctimai nəzarət: problemlər və proqnozlar

12 Mart 2020 587

Altıncı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nitqində kifayət qədər maraqlı tezislər ifadə … ƏTRAFLI

Dünya ölkələrinin pandemiya siyasəti, koronavirus və Azərbaycan: Sosial kommunikasiya ən vacib əks-tədbir kimi

Dünya ölkələrinin pandemiya siyasəti, koronavirus və Azərbaycan: Sosial kommunikasiya ən vacib əks-tədbir kimi

11 Mart 2020 1671

1.Dövlətlərin  sosial səhiyyə  siyasəti  pandemiya sınağında Çin əyalətində Vuhan adlı kiçik balıq  bazarından 2019-cu il dekab… ƏTRAFLI

Sosial problem kimi qadın yoxsulluğunun sosioloji təhlili

Sosial problem kimi qadın yoxsulluğunun sosioloji təhlili

27 Fevral 2020 473

Qadın yoxsulluğu və qadınların aşağı və aşağı orta siniflərdə yoxsulluqla mübarizə strategiyalarının yetərli olmaması bir çox sosial və məişət xarakterli prob… ƏTRAFLI

Azərbaycan dövlət idarəetməsinin siyasi-mədəni əlaqələri

Azərbaycan dövlət idarəetməsinin siyasi-mədəni əlaqələri

26 Fevral 2020 364

22 февраля с.г. состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, совершивших визит в Итальянскую Республику и в Гос… ƏTRAFLI

Sürət əsri və yeni qütbləşmə

Sürət əsri və yeni qütbləşmə

25 Fevral 2020 336

F.Fukuyama tərəfindən “tarixin sonu”nun elan edilməsinin çox “qaba və xam” göründüyünü bildirən fransız kultural n… ƏTRAFLI

Dollar, valyuta hücumları və tarixin başqa üzü...

Dollar, valyuta hücumları və tarixin başqa üzü...

24 Fevral 2020 562

Fəlakətin sindromları səhnələr bağlananda təhlükəli olmaqdan çıxıb, açıq səhnələrdə oynanılmağa başlayır. Əvvəllər sosial məsuliyyət yükü… ƏTRAFLI

Beynəlxalq Sosial Ədalət günü və planetdə qlobal ədalətsizliyin “zəfər yürüşü”

Beynəlxalq Sosial Ədalət günü və planetdə qlobal ədalətsizliyin “zəfər yürüşü”

20 Fevral 2020 447

HAŞİYƏ:  2009-cu il  fevralın 10-da BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında yeni bir əlamətdar tarixi təqvimin - Ümumdünya Sosial Ədalət Gün&uum… ƏTRAFLI

Öz müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq münasibətlərdə siyasi manipulyasiya aləti kimi

Öz müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq münasibətlərdə siyasi manipulyasiya aləti kimi

19 Fevral 2020 494

Fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş … ƏTRAFLI

Erməni dövlət siyasətinin iflası

Erməni dövlət siyasətinin iflası

18 Fevral 2020 349

Публичная полемика президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прокомментированная в медийно-экспертном сообществе, не снимает с… ƏTRAFLI

Prezident İlham Əliyev ilə Robert Mallinin görüşü. “Keçilməz faktların” təcrübəsinin analizi

Prezident İlham Əliyev ilə Robert Mallinin görüşü. “Keçilməz faktların” təcrübəsinin analizi

17 Fevral 2020 331

15 февраля 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной … ƏTRAFLI

ABŞ-ın görmək istəmədiyi tarix - Hovard Zinn nələri demək istəyirdi?

ABŞ-ın görmək istəmədiyi tarix - Hovard Zinn nələri demək istəyirdi?

15 Fevral 2020 545

Tarix bizə yalanları da həqiqət kimi çatdırmaq istəyənləri həmişə məyus edir. Gi De Mopassan yazılarının birində qeyd edir ki, tarixi yanıltmaq istəyənlər ona … ƏTRAFLI

Kaxa Bendukidzeni xatırlayarkən...

Kaxa Bendukidzeni xatırlayarkən...

13 Fevral 2020 450

Gürcü dövlət xadimi, biznesmeni və xeyriyyəçisi Kaxa Bendukidze 1956-cı ilin aprelində Tbilisidə anadan olub. 1977-ci ildə Tbilisi Dövlət Unive… ƏTRAFLI

Milli-mənəvi sərvətimiz olan nağıllarımız

Milli-mənəvi sərvətimiz olan nağıllarımız

12 Fevral 2020 1149

Ümumiyyətlə nağıllarda bütün cəmiyyətləri maraqlandıran ortaq ünsürlər olsa da, nağıllar içindən çıxdıqları cəmiyyətin dəyər, tutum… ƏTRAFLI

Sovet hökumətinin anti-din siyasətinin hədəfləri – Beşinci yazı / Araşdırma

Sovet hökumətinin anti-din siyasətinin hədəfləri – Beşinci yazı / Araşdırma

11 Fevral 2020 946

  Birinci yazı İkinci yazı Üçüncü yazı Dördüncü yazı   SSRİ-nin islama qarşı mübarizəsinin I… ƏTRAFLI

İctimai xidmət sferasında və investisiya sahəsində yeni maliyyə mexanizmləri: PPP, PFI, PIC

İctimai xidmət sferasında və investisiya sahəsində yeni maliyyə mexanizmləri: PPP, PFI, PIC

10 Fevral 2020 606

Tarixin müxtəlif dövrlərində mövcud olan ümumi, ictimai fayda yönümlü fəaliyyətlərin publik xidmət (public service) kimi institutsional… ƏTRAFLI

Qida məhsullarının istehsalı və istehlakı iqlim dəyişikliyini azaltmağa nə dərəcədə kömək edə bilər? (TƏRCÜMƏ)

Qida məhsullarının istehsalı və istehlakı iqlim dəyişikliyini azaltmağa nə dərəcədə kömək edə bilər? (TƏRCÜMƏ)

05 Fevral 2020 375

Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi ilə bağlı elmi tədqiqatların qiymətləndirilməsi orqanı olan İqlim Dəyişikliyi üzrə Beynəlxalq Panel … ƏTRAFLI

Anlamağın anlaşılmazlığı: özünüdərketmə və fəlsəfi metamorfoz

Anlamağın anlaşılmazlığı: özünüdərketmə və fəlsəfi metamorfoz

01 Fevral 2020 901

Dünya fikir tarixində həmişə aktual olan məsələlər əslində çox məharətlə gizlədilə bilir. Proses xarakteri alan dünya fikir tarixinin düz xəttli… ƏTRAFLI

Ermənistan qlobal təcridin ağuşunda

Ermənistan qlobal təcridin ağuşunda

31 Yanvar 2020 883

Ermənistan əhalisini nə verdiyi sözlərlə, nə də keçirdiyi “reformlarla” heç cür ələ ala bilməyən “inqilab lideri” Paşinyan… ƏTRAFLI

“Ginnesin Rekordlar Kitabı”na düşən azərbaycanlılar

“Ginnesin Rekordlar Kitabı”na düşən azərbaycanlılar

31 Yanvar 2020 851

“Ginnesin Rekordlar Kitabı” insanlar tərəfindən göstərilən və təbiətdə qeydə alınan ən yüksək nəticələri ümumiləşdirən məcmuədir.  İlk dəf… ƏTRAFLI

Modern müharibə “etikası” və sona çatmayan müharibələr

Modern müharibə “etikası” və sona çatmayan müharibələr

30 Yanvar 2020 695

2001-ci ildə ABŞ qüvvələrinin Əl-Qaida terror qruplaşmasına qarşı hava hücumları ilə Vyetnam müharibəsindən sonra ölkə tarixinin ən uzunmüddətli … ƏTRAFLI

Sosial rifah dövlətindən sosial şovinizmə gedən yol - (ARAŞDIRMA)

Sosial rifah dövlətindən sosial şovinizmə gedən yol - (ARAŞDIRMA)

27 Yanvar 2020 556

Getdikcə artan sosial rifah şovinizmi  bu gün Avropada ciddi problem hesab olunur. Belə ki, 1970-ci illərdən etibarən Avropanın siyasi gündəliyində, yəni A… ƏTRAFLI

“Mən yavaş yeriyirəm, lakin heç vaxt geriyə addımlamıram

“Mən yavaş yeriyirəm, lakin heç vaxt geriyə addımlamıram" - (TƏRCÜMƏ)

24 Yanvar 2020 415

Azərbaycan Avrasiyanın quru və hava nəqliyyat yollarının əsas qovşağında yerləşir. Hökumət  isə müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəni Avropanı Asiyaya … ƏTRAFLI

2007-ci ildə 1-ci sinfə daxil olan 118290 şagirdin təxminən 8.1%-i ümumi orta təhsil almayıb

2007-ci ildə 1-ci sinfə daxil olan 118290 şagirdin təxminən 8.1%-i ümumi orta təhsil almayıb

23 Yanvar 2020 516

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2018/2019-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəb… ƏTRAFLI

Milliliyin təməli: milli simvolizm

Milliliyin təməli: milli simvolizm

21 Yanvar 2020 466

Milli simvollar milli identikliklər üzərində mühüm təsir gücünə malikdir. Milli simvolların əhəmiyyəti millətin əzəməti, tarixi və siyasi mü… ƏTRAFLI

20 Yanvar - 30 ilin acısı

20 Yanvar - 30 ilin acısı

20 Yanvar 2020 382

20 января 1990 года – скорбная дата Азербайджанского политического календаря. 20-го января 1990 года, после полуночи в Баку вошли войска, переброшенные из других… ƏTRAFLI

Yer kürəsinin qəzəb hayqırtısı

Yer kürəsinin qəzəb hayqırtısı

18 Yanvar 2020 458

Məşhur fizik Stiven Houkinq qeyd edirdi ki, yaxın bir əsrdə yaşayacağımız bir Yer kürəsi qalmayacaq. Bu, Houkinqin hansısa populist “sayıqlaması” deyil ə… ƏTRAFLI

Millət və milliyyət anlayışlarının siyasi, kultural kontekstdə müzakirəsi

Millət və milliyyət anlayışlarının siyasi, kultural kontekstdə müzakirəsi

17 Yanvar 2020 422

Burada qısa təhlil və müzakirəyə açılan məsələ aşağıdakı bir neçə sualdan irəli gəlir: Millət və milliyyət fenomenlərini pre-modern birgəyaşayış formal… ƏTRAFLI

Britaniyanın Brexit seçimlərindən sonra…/ TƏRCÜMƏ

Britaniyanın Brexit seçimlərindən sonra…/ TƏRCÜMƏ

17 Yanvar 2020 341

Gözlənildiyi kimi Boris Conson yaxınlaşan seçkilərdə qalib gələrsə, Brexit prosesi davam edərək ölkəni uzunmüddətli mənfi təsirlərə məruz qoyacaqdır… ƏTRAFLI

"Etnikliyə qayıdış" simptomu, yaxud "identikliklərin qarşıdurması"

16 Yanvar 2020 439

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi K.Rays çıxışlarının birində bəyan etmişdi ki, XXI əsrdə öldürücü təhdidlər kiçik … ƏTRAFLI

Pul və xoşbəxtlik. Pul, yoxsa xoşbəxtlik? Sosioloji sorğular nəyi göstərir?

Pul və xoşbəxtlik. Pul, yoxsa xoşbəxtlik? Sosioloji sorğular nəyi göstərir?

15 Yanvar 2020 349

Pul və  xoşbəxtlik arasındakı əlaqəyə dair çoxsaylı sosial-fəlsəfi, iqtisadi və s. araşdırmalar mövcuddur. Sosioloji ədəbiyyatda tədqiqatçılar… ƏTRAFLI

Mədəni təkamül və mem anlayışı

Mədəni təkamül və mem anlayışı

15 Yanvar 2020 481

İnternetin həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi, hər evə girdiyi bir dövrdə mədəniyyət nümunələri, fikir, rəqs, musiqi, foto, video və bənzər digər … ƏTRAFLI

SSRİ-də din xofu- (Dördüncü Yazı)/ ARAŞDIRMA

SSRİ-də din xofu- (Dördüncü Yazı)/ ARAŞDIRMA

14 Yanvar 2020 704

Müsəlmanlar dini bayramları ilə yanaşı, məhərrəmlik ayının Tasua, Aşura, Şəmiqəriban kimi matəm günlərinə ciddi riayət edirdilər. Məhərrəmlik ayının əvvəlində r… ƏTRAFLI

Dünyadakı bu STATİSTİKA nəyi ehtiva edir?- (Tərcümə)

Dünyadakı bu STATİSTİKA nəyi ehtiva edir?- (Tərcümə)

11 Yanvar 2020 413

Ötən əsrlə müqayisədə son illərdə uşaq ölümlərinin sayında ciddi azalma müşahidə olunur. 1990-2018-ci illər statistikasına nəzər salsaq d&uum… ƏTRAFLI

Uşaqlarımızın izlədiyi cizgi filmləri - (İkinci Hissə)

Uşaqlarımızın izlədiyi cizgi filmləri - (İkinci Hissə)

09 Yanvar 2020 545

Sürətli və yüksək templi həyat içərisində uşaqlarına zaman ayıra bilməyən valideynlər uşaqları ya televizora, tabletə və ya smartfonlara tərk edirlər. Zo… ƏTRAFLI

Suverenlik və milli mənafe qloballığın önündə

Suverenlik və milli mənafe qloballığın önündə

08 Yanvar 2020 372

Речь Президента 23 декабря 2019 года в виде ответов на вопросы журналистов, заряжена смыслами, которые будут определять внешнюю политику страны в ближайшие горы. В эт… ƏTRAFLI

Hərbi reportyorluq: bilinənlər və gözləntilər

Hərbi reportyorluq: bilinənlər və gözləntilər

07 Yanvar 2020 897

Jurnalistikanın ən spesifik sahələrindən biri hərbi reportyorluq sahəsidir. Məncə, hərbi reportyorluq özündə təkcə yaxşı jurnalist olmaq, savadlı təhlil qabiliy… ƏTRAFLI

Təhsildən niyə yayınırıq?

Təhsildən niyə yayınırıq?

29 Dekabr 2019 760

Bu gün təhsilə ictimai tərəqqinin ən mühüm amillərindən biri kimi baxılır. Cəmiyyətin tələblərini ödəmək üçün o daha səmərəli və məqs… ƏTRAFLI

Dini radikalizmi meydana gətirən səbəblərin sosioloji təhlili

Dini radikalizmi meydana gətirən səbəblərin sosioloji təhlili

28 Dekabr 2019 610

Radikalizm və onun dinlərə təzahürü: Radikalizm müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün başqalarının hüquqlarına hörmət göstə… ƏTRAFLI

Sovetizmi faşizmlə eyniləşdirənlərə qarşı

Sovetizmi faşizmlə eyniləşdirənlərə qarşı

23 Dekabr 2019 368

На истекшей неделе пресс-конференция В. Путина получила продолжение в расширенном формате на саммите СНГ в Петербурге. Президент Азербайджана И. Алиев, Премьер-министр Ар… ƏTRAFLI

Uşaqlarımızın izlədiyi cizgi filmləri... (Birinci Hissə)

Uşaqlarımızın izlədiyi cizgi filmləri... (Birinci Hissə)

22 Dekabr 2019 581

İnsanların emosional və intellektual olaraq formalaşması hər millətin siyasətçiləri, akademikləri, ziyalıları və yazarları üçün önəmli bir mə… ƏTRAFLI

SSRİ-də din xofu- (Üçüncü Yazı)/ ARAŞDIRMA

SSRİ-də din xofu- (Üçüncü Yazı)/ ARAŞDIRMA

17 Dekabr 2019 780

Azərbaycan SSR-də dini ayinlərin və dindarlığın vəziyyəti 1949-cu ildə Azərbaycan SSR-də fəaliyyət göstərən 25 dini binadan 16-ı məscid, 3-ü erməni qriqory… ƏTRAFLI

Qayğı sosiologiyası – İkinci Yazı

Qayğı sosiologiyası – İkinci Yazı

15 Dekabr 2019 498

Sosioloqlar qayğını necə öyrənir? Gündəlik həyatımızın tərkib hissəsi olan qayğı ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq tədqiqatçıların diqqətin… ƏTRAFLI

Məscidlər birləşdirəndə- Azərbaycan modeli

Məscidlər birləşdirəndə- Azərbaycan modeli

13 Dekabr 2019 653

Paytaxtımız bu il daha bir böyük tədbirin ev sahibliyini etdi. Ölkəmiz son illərdə dünya səviyyəli tədbirlərin, elmi-kültürəl konfransların,… ƏTRAFLI

Bədənin aliliyi və həyatın tibbiləşməsi- (İkinci Hissə)

Bədənin aliliyi və həyatın tibbiləşməsi- (İkinci Hissə)

13 Dekabr 2019 387

“Xəstəlik” anlayışı hər bir mədəniyyətdə və dildə var. Qədim zamanlardan bəri “narahatlıq” kəliməsi kimi “rahatlıq” yoxsulluğuna işarə… ƏTRAFLI

Dövlət adam

Dövlət adam

12 Dekabr 2019 460

Современное Азербайджанское государство было выстроено Гейдаром Алиевым, он – фактически - его основатель и менеджер. Антикризисный менеджер. Именно Гейдар Алиев по… ƏTRAFLI

Cəmiyyətdə fərdi və kollektiv yaddaşı formalaşdıran sosial, mədəni və tarixi faktorlar

Cəmiyyətdə fərdi və kollektiv yaddaşı formalaşdıran sosial, mədəni və tarixi faktorlar

11 Dekabr 2019 689

Giriş Mədəniyyət insan mövcudluğunun təməl şərtidir. Tarix boyu fərdi və kollektiv səviyyədə varoluş insanın özünün yaratdıqları ilə sıx bağlıdır.… ƏTRAFLI

SSRİ dindən

SSRİ dindən "nə istəyirdi"?- İkinci Yazı/ ARAŞDIRMA

10 Dekabr 2019 963

SSRİ-nin islama qarşı mübarizəsinin I mərhələsi (1943-1958) Sovet rejiminin ümumilikdə dinə, əslində isə islama qarşı mübarizə dövrünü 4… ƏTRAFLI

Yeni idarəçilik

Yeni idarəçilik

09 Dekabr 2019 486

Программное выступление Президента 18 апреля 2018 года о грядущих реформах наполняется все новым содержанием, не оставляющим сомнений в решимости выполнить задачу стр… ƏTRAFLI

Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü olan azərbaycanlılar

Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü olan azərbaycanlılar

05 Dekabr 2019 668

11-15 noyabr 2019-cu il tarixlərində Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvlüyünə  növbəti seçkilər keçirilib. Bundan əvvəl isə Rusiy… ƏTRAFLI

Bədənin aliliyi və həyatın tibbiləşməsi- (Birinci Hissə)

Bədənin aliliyi və həyatın tibbiləşməsi- (Birinci Hissə)

04 Dekabr 2019 454

Bu gün bədən bütün sosial sferanı işğal edir. Genişmiqyaslı tibbiləşmə prosesi, bədənin qayğısına həsr olunmuş klinikalar və mərkəzlərin institutsional… ƏTRAFLI

Azərbaycan SSR-də din və yeni şuranın yaradılması zərurəti- (Birinci Dönəm/Birinci Yazı)

Azərbaycan SSR-də din və yeni şuranın yaradılması zərurəti- (Birinci Dönəm/Birinci Yazı)

03 Dekabr 2019 1018

SSRİ-nin dinin insanlara təsirini azaltmaq və əhalini dindən uzaqlaşdırmaq məqsədilə 1929-cu ildən islam üzərinə başlanan genişmiqyaslı hücumlarını özü… ƏTRAFLI

İdeoloji iş- beyinlər uğrunda mübarizə

İdeoloji iş- beyinlər uğrunda mübarizə

03 Dekabr 2019 468

«Мы должны пересмотреть идеологическую работу…». (Размышления по поводу речи Президента на юбилее Бакинского государственного университета) … ƏTRAFLI

Qadına qarşı zorakılıq və patriarxal cəmiyyətlərdəki kişi dominantlıgının yaratdığı tablo

Qadına qarşı zorakılıq və patriarxal cəmiyyətlərdəki kişi dominantlıgının yaratdığı tablo

02 Dekabr 2019 870

Giriş. Cəmiyyətə və ailəyə təsir edən amillər çoxdur, hər təsiredici amil də hər yerdə, hər zaman eyni nəticəni vermir. Ailənin funksiyaları ölkədəki sosi… ƏTRAFLI

Niyə növbədənkənar parlament seçkilərinə gedirik?

Niyə növbədənkənar parlament seçkilərinə gedirik?

30 Noyabr 2019 1010

Siyasi meydan daim zamanın çağırışlarına ekvivalent davranmalıdır. Siyasi komandaların ən böyük uğuru proqnozlaşdırma qabiliyyətinin aliliyi ilə birb… ƏTRAFLI

Miqrant problemi yoxsa insan alveri? - (İkinci Hissə)

Miqrant problemi yoxsa insan alveri? - (İkinci Hissə)

28 Noyabr 2019 806

AMEA-nın doktorantı Orxan Əliyev qeyd edir ki, qanunsuz beynəlxalq miqrasiya terminoloji baxımdan müxtəlif istilahlarla ifadə edilir: qanunsuz miqrasiya, qeyri-leqal… ƏTRAFLI

Etnik siluetlər və Amerikanın yeni obrazı

Etnik siluetlər və Amerikanın yeni obrazı

27 Noyabr 2019 629

Dünyanın bir sıra dövlətlərində bu gün daxili vəziyyəti tənzimləmək, xüsusilə həmin dövlətin ərazisində yaşayan (həm vətəndaş, həm də miqrant… ƏTRAFLI

Dövlətin tarixi və hakimiyyət fəlsəfəsi

Dövlətin tarixi və hakimiyyət fəlsəfəsi

26 Noyabr 2019 571

Официальный визит Первого вице-президента Азербайджана в Российскую Федерацию 20-25 ноября 2019 г. – одно из самых значимых событий уходящего года. Событийно на… ƏTRAFLI

Partiyalar – Bizim dövlət şüurumuzu kimlər formalaşdırmalıdır? - (İkinci Yazı)

Partiyalar – Bizim dövlət şüurumuzu kimlər formalaşdırmalıdır? - (İkinci Yazı)

25 Noyabr 2019 642

İndi isə yazının ana sualına cavab tapmaq lazımdır: Şərqdən və Qərbdən baxarkən demokratiya və kapital necə görünür? Əslində bütü… ƏTRAFLI

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri - (İkinci Hissə)

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri - (İkinci Hissə)

25 Noyabr 2019 518

Dinə qarşı mübarizənin yeni mərhələsi 1928-ci ilin sonunda Azərbaycanda dinə qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başlandı. Məscidlərin fəaliyyətin… ƏTRAFLI

İctimai rəy- mənəvi- siyasi hakimiyyət

İctimai rəy- mənəvi- siyasi hakimiyyət

22 Noyabr 2019 824

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fəaliyyəti dövründə əhəmiyyətli ölçüdə ictimai dəstəyi özünə cəlb edib. Hər şe… ƏTRAFLI

Azərbaycan gənci öz valideynlərindən nə ilə fərqlənir?

Azərbaycan gənci öz valideynlərindən nə ilə fərqlənir?

22 Noyabr 2019 430

Hər bir tarixi dönəmdə yaşlılar və cavanların bir-birini anlamaqda çətinlikləri olmuş, bu və ya digər dərəcədə nəsillərarası münaqişələr özü… ƏTRAFLI

Məhkəmə-hüquq islahatları

Məhkəmə-hüquq islahatları

21 Noyabr 2019 461

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqın israrlı tələbi ilə növbəti dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə bütün sa… ƏTRAFLI

Moda və ya hərəkət halında olmaq

Moda və ya hərəkət halında olmaq

21 Noyabr 2019 651

Perpetuum mobile – sonsuza qədər hərəkət halında olan, hərəkəti davam etdirmək üçün kənardan bir dəstəyə, impulsa, xarici bir qüvvənin m&u… ƏTRAFLI

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri

20 Noyabr 2019 987

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində dinə münasibət Bu dövrdə Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələrinə və dini dəyərlərinə qarşı tarixdə misli gö… ƏTRAFLI

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Beşinci Hissə)

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Beşinci Hissə)

20 Noyabr 2019 412

Думается внешняя политика, будучи сердечным влечением президента, пронизана настроением сформулированным Ф. Ницше.  «Ни одна вещь, - утверждал философ, - … ƏTRAFLI

Miqrant problemi yoxsa insan alveri? - (Birinci Hissə)

Miqrant problemi yoxsa insan alveri? - (Birinci Hissə)

19 Noyabr 2019 726

Çağdaş dövrün ən böyük bəlalarından biri miqrasiya problemidir. Dünyada baş verən  müharibələr, çaxnaşmalar, siyasi v… ƏTRAFLI

Dinin ailədaxili münasibətlərə təsiri

Dinin ailədaxili münasibətlərə təsiri

19 Noyabr 2019 772

Bütün cəmiyyətlərdə insanların birlikdə yaşamalarını mümkün edən bəzi institutlar vardır. Sosioloqlar bu ictimai institutları, sosial normaların s… ƏTRAFLI

Ruslar özünü avropalı hesab edirmi?

Ruslar özünü avropalı hesab edirmi?

18 Noyabr 2019 375

Rusiyada 2019-cu ilin 22 - 28 avqust tarixlərində “Müxtəlif ölkələrə münasibət” ilə əlaqədar keçirilən soruğunun nəticələri elan edilib.… ƏTRAFLI

Reklamlarımızın dili

Reklamlarımızın dili

17 Noyabr 2019 1347

Dil yalnız ünsiyyət/əlaqə vasitəsi deyil, həm də dünyanı, ətraf aləmi dərketmə alətidir. Ötən əsrin 90-cı illərindən dilimizin vəziyyətini həm də reklamlarda … ƏTRAFLI

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Dördüncü Hissə)

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Dördüncü Hissə)

16 Noyabr 2019 386

В курсе Президента весомы мемориально-традиционные моменты. В частности элементом подлинного патриотизма является культура исторической памяти. В выступлениях на мемориал… ƏTRAFLI

Torpaqları almağın alternativ yolu

Torpaqları almağın alternativ yolu

15 Noyabr 2019 447

Siyasi startaplara açılan yollar 31 ildir davam edən Qarabağ münaqişəsi nəinki Azərbaycan, artıq bütün Qafqaz regionu üçün ağrı… ƏTRAFLI

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Üçüncü Hissə)

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (Üçüncü Hissə)

15 Noyabr 2019 414

В интервью телеканалу «Россия», после переизбрания, Ильхам Алиев говорил о преемничестве как реализованном принципе и постоянной сверке своего курса с наследи… ƏTRAFLI

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (İkinci Hissə)

Birinci şəxs: nitq və cazibə- (İkinci Hissə)

14 Noyabr 2019 383

В 2003 году на церемонии инаугурации, И. Алиев придерживался определенной риторической стратегии – он говорил об исключительной роли Гейдара Алиева. Казалось бы это… ƏTRAFLI

Qlobal Kosmopolis yoxsa çoxqütblü Dünya?

Qlobal Kosmopolis yoxsa çoxqütblü Dünya?

13 Noyabr 2019 524

Müxtəlif elektoratların plürallığının demokratik tələblərinə daha yaxşı uyğunlaşdırıla biləcək bir Yeni Dünya Nizamı forması üzərində düşünd… ƏTRAFLI

Birinci şəxs: nitq və cazibə

Birinci şəxs: nitq və cazibə

13 Noyabr 2019 338

  Предметом настоящего исследования являются публичные тексты (дискурсы) Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во всем богатстве заключенны… ƏTRAFLI

İcra hakimiyyətləri: yeni yanaşma və məqsədlər

İcra hakimiyyətləri: yeni yanaşma və məqsədlər

12 Noyabr 2019 712

İcra hakimiyyətləri dövlət idarəçiliyinin əsas sütunlarından biridir. Zamanında məşhur sosioloq Emil Dürkhaym qeyd edirdi ki, regional idarəetmə… ƏTRAFLI

Kiçik müəssisələr iqtisadiyyatda hansı paya malikdir?

Kiçik müəssisələr iqtisadiyyatda hansı paya malikdir?

11 Noyabr 2019 601

Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın (MKOS) inkişafı iqtisadiyyatın diversifikasiyası, rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, məşğulluğun təmin edilməsi baxımın… ƏTRAFLI

Rəsulzadənin plakatı altında tüğyan edən siyasi ekstremizlə nə etməli?

Rəsulzadənin plakatı altında tüğyan edən siyasi ekstremizlə nə etməli?

08 Noyabr 2019 808

Mühacirət dedikdə, siyasi, iqtisadi, dini və s. motivlərlə könüllü, yaxud məcburi olaraq vətəni tərk edib, xarici ölkəyə köçmək v… ƏTRAFLI

“No Lost Generation”- Avropada yaranan “Yetimlər Dünyası” və

“No Lost Generation”- Avropada yaranan “Yetimlər Dünyası” və "İtmiş Nəsil Təhlükəsi"

07 Noyabr 2019 641

“İtmiş nəsil” anlayışı I dünya müharibəsi illərində, ağır şəraitdə yaşamış, müharibədə ölən, yaralanan və müharibənin travmatik m… ƏTRAFLI

Liberal demokratiyanın böhranı və yeni siyasət

Liberal demokratiyanın böhranı və yeni siyasət

06 Noyabr 2019 513

Qərbi Avropada intibah dövrü, bu dövrü əvvəlkindən ayıran həqiqət rejimini və ictimai-siyasi sferalarda baş verən dəyişiklikləri əhatə edən geniş … ƏTRAFLI

Modernizm erasının mirası İlham Əliyevin siyasətində

Modernizm erasının mirası İlham Əliyevin siyasətində

05 Noyabr 2019 363

Prezident tarix səhnəsində modernizm təcrübələrilə yadda qalmış Azərbycan siyasətçilərinin ənənələrini bugün davam etdirir, hansı ki, bu kurs öz… ƏTRAFLI

İngiltərənin Avropa İttifaqına ərköyünlüyünün siyasi təzahürü-“BREXİT” və “dəli adam nəzəriyyəsi”

İngiltərənin Avropa İttifaqına ərköyünlüyünün siyasi təzahürü-“BREXİT” və “dəli adam nəzəriyyəsi”

04 Noyabr 2019 872

Siyasi elm nəzəriyyələri içərisində nisbətən yeni sayılan “dəli adamın nəzəriyyəsi (strategiyası)” ("madman theory") kimi tanınan nəzəriy… ƏTRAFLI

 Ənənəvi və modern cəmiyyətlər

Ənənəvi və modern cəmiyyətlər

03 Noyabr 2019 505

Milli dövlətlərə keçid fərdi ümumi tarix, mədəniyyət və qohumluq anlayışları ilə daha böyük bir cəmiyyətə bağlayan əsas bağların yox edilmə… ƏTRAFLI

Çörəkdən şirin silah

Çörəkdən şirin silah

02 Noyabr 2019 738

  Ermənistandakı siyasi xaos ölkənin gələcəyini təhdid edir və bütün pafoslu təqdimatlara baxmayaraq, neytral beynəlxalq ekspertlər də so… ƏTRAFLI

Soyadlarımız: milliləşmə hərəkatına millət niyə qoşulmur?

Soyadlarımız: milliləşmə hərəkatına millət niyə qoşulmur?

01 Noyabr 2019 1748

Dünya praktikasında millətlərin əksəriyyəti soyad daşıyıcısının sonluğuna görə identifikasiya olunur. Məsələn, bütün dünyada ruslar -ov, -yev… ƏTRAFLI

Hakimiyyət sosial şəbəkələrlə savaşmır, lakin...

Hakimiyyət sosial şəbəkələrlə savaşmır, lakin...

31 Oktyabr 2019 626

Hazırda dünyanın siyasət gündəmi texnologiyanın imkanlarının genişlənməsi ilə tamam fərqli bir nöqtəyə qədəm qoyub.Texnologiyalar dünya siyasətini qan… ƏTRAFLI

Sosial normaların cəmiyyətdə təzahürü və tənzimlənməsinin ahəngi: Hüququn bərqarar olmasında adət, ənənə və əxlaqın rolu

Sosial normaların cəmiyyətdə təzahürü və tənzimlənməsinin ahəngi: Hüququn bərqarar olmasında adət, ənənə və əxlaqın rolu

30 Oktyabr 2019 1233

Sosial normalar struktur baxımdan durğun, statik qəliblər deyil. Əksinə, mənsub olduqları cəmiyyətin tələbatlarına uyğun olaraq dəyişən, inkişaf edən, yeni normaların… ƏTRAFLI

Cənubi Qafqazda neytrallıq siyasəti- üçüncü yol

Cənubi Qafqazda neytrallıq siyasəti- üçüncü yol

29 Oktyabr 2019 438

Cənubi Qafqazda çox unikal siyasəti vəziyyət yaranıb. Dövlətlərin xarici siyasət vektorları aydınlanmağa başlayıb. Belə ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəs… ƏTRAFLI

Erkən nikahların səbəbləri və fəsadları

Erkən nikahların səbəbləri və fəsadları

28 Oktyabr 2019 3482

Erkən yaşda nikaha daxilolma sosial problem kimi hazırda dünyada aktuallıq kəsb edən məsələlərdən biridir. Beynəlxalq standartlara görə, uşaqların nikaha da… ƏTRAFLI

Propaqanda və onun texnologiyaları

Propaqanda və onun texnologiyaları

27 Oktyabr 2019 455

Modernizm epoxasını ən çox xarakterizə edən cəhətlərdən biri zövqsüzlük hissinin ağırlığıdır. Bu zövqsüzlük ağuşunun təməlində is… ƏTRAFLI

Ehtiyat skamyadan əsas heyətə

Ehtiyat skamyadan əsas heyətə

26 Oktyabr 2019 705

Dövlət qulluğu sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, mövcud kadr poensialından səmərəli istifadə edilməsi məaqsədilə müsabiqədən mü… ƏTRAFLI

 Vəzifədən getmək mədəniyyəti

Vəzifədən getmək mədəniyyəti

26 Oktyabr 2019 611

Amerikalı bioloq, 1962-ci ildə nüvə turşularının molekulyar quruluşunun və canlılarda genetik məlumatın ötürülməsində önəminə dair kəşflərinə… ƏTRAFLI

Sahibkarlıq faizi və sosial rifah qarsısında nisbət

Sahibkarlıq faizi və sosial rifah qarsısında nisbət

25 Oktyabr 2019 460

Ölkə başçısı son təyinatlarla bağlı çıxışında iqtisadiyyatın struktur quruluşundan bəhs edərkən haqlı olaraq hökumət orqanları qarşısında sahi… ƏTRAFLI

Qlobal yoxsulluq problemi

Qlobal yoxsulluq problemi

24 Oktyabr 2019 1517

"Yoxsulluğun aradan qaldırılması xeyriyyəçilik deyil, ədalət aktıdır"- Nelson Mandela Sürətlə artan dünya əhalisinin sayı ilə qeyri-propors… ƏTRAFLI

Dünya əhalisinin artım dinamikasının sosial və demoqrafik göstəriciləri

Dünya əhalisinin artım dinamikasının sosial və demoqrafik göstəriciləri

24 Oktyabr 2019 4197

Əhalinin dinamikası onun təbii artımını, doğum və ölüm göstəricilərinin fərqini müəyyən edir. Cəmiyyətin uzunmüddətli tarixi inkişafı əhalinin &c… ƏTRAFLI

"Doing Business" 2020: Azərbaycan yenə də islahatçı ölkələr sırasında

24 Oktyabr 2019 627

  “Doing Business” 2020 hesabatında Azərbaycan biznesin aparılmasında 4 istiqamət üztə top 20 ölkə sırasına daxil olub.  Hesabatda… ƏTRAFLI

Partiyalar – bizim siyasi şüurumuzu kimlər formalaşdırmalıdır?

Partiyalar – bizim siyasi şüurumuzu kimlər formalaşdırmalıdır?

23 Oktyabr 2019 716

Bütün fəlsəfi və siyasi ədəbiyyatlar “insan sosial varlıqdır” tərifi ilə başlayır. Amma bu sosial varlığın mahiyyətinin təkcə ictimai şüur… ƏTRAFLI

"Sarı jiletli" Parisə və "dumanlı" Londona Bakıdan baxış

23 Oktyabr 2019 813

Dünya tarixi inkişaf etdikcə Fukuyamasayağı təhlillər özünü tam olaraq büruzə verir. Biz dünya tarix fəlsəfəsində anlayışların monopoliy… ƏTRAFLI

Prezidentin iqtisadi kursu: gələcəyə baxışın üfüqləri

Prezidentin iqtisadi kursu: gələcəyə baxışın üfüqləri

22 Oktyabr 2019 560

«Наивысшая нужда в том, что мы, в конечном счете, вынуждены повернуться спиной к нашей «ситуации» и - действительно - заняться поисками … ƏTRAFLI

200 illik anlayış və davam edən proses: Azərbaycanın düşüncə tarixində Qərb təzahürü - Avropalılaşma

200 illik anlayış və davam edən proses: Azərbaycanın düşüncə tarixində Qərb təzahürü - Avropalılaşma

22 Oktyabr 2019 880

Müəyyən cərəyanlara ad həm də dövrlərə görə verilir. Avropalılaşma sovet dövründə müasirləşmənin deyil, daha qatı inqilabçıların və k… ƏTRAFLI

Ermənistan niyə əsəbidir?

Ermənistan niyə əsəbidir?

22 Oktyabr 2019 1027

Ermənistanda keçirilmiş sorğu nəticəsində məlum olub ki, ermənilər dünyada ən çox qəzəb nümayiş etdirmək göstəricilərinə görə liderdirlə… ƏTRAFLI

Reallıqdan virtual yoxluğa doğru

Reallıqdan virtual yoxluğa doğru

21 Oktyabr 2019 453

Video, interaktiv ekran, multimedia, internet, virtual reallıq... Hər bir tərəfdən interaktiv proseslərin əhatəsinə alınmışıq. Bir-birindən fərqli şeylər bir-birinə q… ƏTRAFLI

Yer kürəsinin digər

Yer kürəsinin digər "üzü": insanlar aclıqdan...

20 Oktyabr 2019 805

Dünyadakı 42 ən varlı insanın varlılığı 3,6 milyard insana bərabərdir ki, bu da dünya əhalisinin 50% -i, 10 ən varlı ölkənin gəlirləri isə ən kasıb 10 &oum… ƏTRAFLI

Sosiologiyada “məhrəmiyyət” anlayışı və onun tənəzzülü

Sosiologiyada “məhrəmiyyət” anlayışı və onun tənəzzülü

19 Oktyabr 2019 463

Bir çox filmlərdə müxtəlif rollarda oynamış məşhur ingilis kino aktyoru Piter Sellers belə deyirdi: "Məndən özümü oynamağımı istəsəydi… ƏTRAFLI

Son 100 ildə Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət: proqnozlar və reallıqlar

Son 100 ildə Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət: proqnozlar və reallıqlar

18 Oktyabr 2019 720

Son yüz il ərzində ölkə əhalisinin sayında təqribən beş dəfə çox artım müşahidə olunub ki, bu artımın təxminən 30%-i son otuz ilin payına dü… ƏTRAFLI

Avropalılar niyə narahatdır?- Sorğu

Avropalılar niyə narahatdır?- Sorğu

18 Oktyabr 2019 921

Rəyi soruşulanların əksəriyyəti demokratiyanı və Avropa Birliyini qəbul edir, lakin bir çoxları siyasi və iqtisadi gələcəkdən narahatdır. “Pew&rdqu… ƏTRAFLI

Prezident İlham Əliyevin müşavirədə verdiyi mesajlar

Prezident İlham Əliyevin müşavirədə verdiyi mesajlar

17 Oktyabr 2019 701

Son bir neçə həftədə - Prezident İlham Əliyevin dünya siyasi liderlərinin iştirak etdiyi  görüşləri hədəf auditoriya kimi seçərək, Azərb… ƏTRAFLI

Dünyanın təhlükəsiz şəhərləri indeksi - 60 şəhər üzrə təhlil

Dünyanın təhlükəsiz şəhərləri indeksi - 60 şəhər üzrə təhlil

16 Oktyabr 2019 400

Hazırda dünya əhalisinin 56%-i şəhər tipli yaşayış məntəqələrində məskunlaşsa da, bu rəqəmin 2050-ci ildə 68%-ə çatacağı proqnozlaşdırılır. Şəhər əhalisinin t… ƏTRAFLI

Azərbaycanlılar üçün 1-ci, ermənilər üçün 3-cü

Azərbaycanlılar üçün 1-ci, ermənilər üçün 3-cü

16 Oktyabr 2019 663

Qarabağ məsələsi 30 ildən sonra müharibə vəziyyətində yaşayan iki xalqın nə dərəcədə baş məsələsədir? Bu suala çavab tapmaq üçün So… ƏTRAFLI

 Ermənilərin itirdikləri

Ermənilərin itirdikləri

15 Oktyabr 2019 768

Üstündən 30 il keçəndən sonra müharibənin etimologiyasını bilmək yetişən  gənc nəsil üçün müəyyən qədər faydalı ola b… ƏTRAFLI

Erməni millətçi şovinizmi İlham Əliyevin diskursunda

Erməni millətçi şovinizmi İlham Əliyevin diskursunda

15 Oktyabr 2019 473

Из всех известных национализмов наиболее одиозны – немецкий, итальянский и армянский. Если немецкий национализм вошел в историю расовой сегрегацией, воплощенной… ƏTRAFLI

100 ildə nə qədər artmışıq?

100 ildə nə qədər artmışıq?

14 Oktyabr 2019 1450

20-ci əsr kütləvi qırğınlarla müşayiət olunan 2 dünya müharibəsinə baxmayaraq, insanlıq tarixinə əhalinin sürətli artımı, obrazlı desək, &ldq… ƏTRAFLI

İdarəçilikdə paradiqma dəyişikliyi: sosial dövlətdən tənzimləyici dövlətə

İdarəçilikdə paradiqma dəyişikliyi: sosial dövlətdən tənzimləyici dövlətə

13 Oktyabr 2019 537

1944-cü il tarixli Bretton-Vuds Konfransından sonra qurulan və ölkələrin inkişafını dünya bazarına inteqrasiya kontekstində vurğulayan Beynəlxalq Valyu… ƏTRAFLI

Rəqəmsal siyasət çağı

Rəqəmsal siyasət çağı

13 Oktyabr 2019 645

Bu yaxınlarda rəqəmsal siyasi strategiyalar qovğası yenə dünya gündəmini zəbt edib. Belə ki, onlayn KİV və sosial mediadakı siyasi qalmaqallar komproma… ƏTRAFLI

Mədəni elitaya nə oldu?

Mədəni elitaya nə oldu?

12 Oktyabr 2019 566

Böyük fransız sosioloqu Pierre Bourdieu (Piyer Burdiyö) təxminən 35 il əvvəl yazdığı "Distinction" adlı kitabında kultural elitanın, yəni məd… ƏTRAFLI

Sosial tədqiqatlara giriş

Sosial tədqiqatlara giriş

11 Oktyabr 2019 1970

“Sosial tədqiqatlar” məfhumu özündə əslində yalnız sosioloji mövzular üzrə araşdırmaları ehtiva etmir – o, daha geniş əhatə da… ƏTRAFLI

Sosial islahatların təsir mexanizmləri

Sosial islahatların təsir mexanizmləri

11 Oktyabr 2019 1062

 Cəmiyyətin ən böyük dayaqlarından biri sosial vəhdət anlayışının sosiumda özünə möhkəm yer etməsidir. Tarixin bütün sferaları… ƏTRAFLI

Valday tribunası və BMT kürsüsü: işarələr savaşı

Valday tribunası və BMT kürsüsü: işarələr savaşı

08 Oktyabr 2019 1022

Ötən gün Soçidə keçirilən “Valday” Beynəlxalq müzakirə klubunun 16-cı illik toplantısında plenar iclasda Azərbaycan Respublik… ƏTRAFLI

Məcburi köçkün məktəblərinin inkişaf tendensiyası: 1993-2018-ci illərdə

Məcburi köçkün məktəblərinin inkişaf tendensiyası: 1993-2018-ci illərdə

08 Oktyabr 2019 397

Azərbaycanın yerləşdiyi regionda gedən mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində soydaşlarımız zaman-zaman öz əzəli yurdlarından zorla köçür&uu… ƏTRAFLI

 Sorğu və anketin sosial problemlərin həlli prosesində rolu

Sorğu və anketin sosial problemlərin həlli prosesində rolu

07 Oktyabr 2019 1687

Sorğu konkret sosioloji tədqiqatlarda ən çox yayılmış və geniş istifadə olunan metodlardan biridir. Bu metodun populyarlığı onun özünəməxsus universa… ƏTRAFLI

Ermənistan Respublikası (1991-2000): ekzistensional fəlakətin 10 ili

Ermənistan Respublikası (1991-2000): ekzistensional fəlakətin 10 ili

07 Oktyabr 2019 518

Существование Армении как суверенного государства, признанного международным сообществом и включенного в систему глобальных связей в рамках нового мирового порядка, о… ƏTRAFLI

Hakimiyyətin şüuri qavranılması (Hakimiyyətin və elmin nüfuz etməsi ideal kimi)

Hakimiyyətin şüuri qavranılması (Hakimiyyətin və elmin nüfuz etməsi ideal kimi)

07 Oktyabr 2019 475

Осмысление социо-гуманитарной науки применительно к миру властных отношений должно трактоваться с опорой на дух времени, на требование нашего времени, имеющего в прош… ƏTRAFLI

Strateji ağıl oyununda ənənəvi debüt

Strateji ağıl oyununda ənənəvi debüt

07 Oktyabr 2019 607

Şahmat qədər qədim və maraqlı tarixə malik idman növü azdır. Fərziyyələrə əsasən, ilk dəfə Hindistanda yaranan şahmat, tədricən İranda, şərqdə və ərəb ö… ƏTRAFLI

İ.Vallerstayn və Sosial Elmlərin Müzakirəsi

İ.Vallerstayn və Sosial Elmlərin Müzakirəsi

05 Oktyabr 2019 717

Məqalədə dünyanın sayılıb-seçilən sosioloqlarından olan İ.Vallerstaynın (Immanuel Wallerstein, 28 sentyabr 1930–31 avqust 2019) sosial elmlərlə bağlı fi… ƏTRAFLI

Azadlıq meydanından bu günədək

Azadlıq meydanından bu günədək

05 Oktyabr 2019 710

Müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik dövründə etiraz aksiyalarının dinamikası və anatomiyası “Miatsuma” etiraz və bu etirazlar… ƏTRAFLI

Erməni reallığı və onun intellektual böhranı

Erməni reallığı və onun intellektual böhranı

04 Oktyabr 2019 494

  2018-ci ildə dünyanın dörd şəhərində (ABŞ-ın Boston və Pasadena, Fransanın Marsel və Misirin Qahirə şəhərlərində) diaspora erməniləri aras… ƏTRAFLI

Sovetin “dini”

Sovetin “dini”

04 Oktyabr 2019 1419

70 il davam edən sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dini fəaliyyət qadağan olunub. Lakin eyni zamanda mərkəzi dini idarə - Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani … ƏTRAFLI

Avropalılar ABŞ-Rusiya qarşıdurmasından kənarda qalmaq istəyirlər

Avropalılar ABŞ-Rusiya qarşıdurmasından kənarda qalmaq istəyirlər

03 Oktyabr 2019 1138

Rusiya ilə ABŞ arasında müharibə avropalılara maraqlıdırmı?   Avropa Birliyinə üzv olkələrin vətəndaşlarının əksəriyyətinin ABŞ ilə Rusiya ar… ƏTRAFLI

Mirzə Fərəc- Ənənə insanı (МИРЗА ФАРАДЖ – ЧЕЛОВЕК ТРАДИЦИИ)

Mirzə Fərəc- Ənənə insanı (МИРЗА ФАРАДЖ – ЧЕЛОВЕК ТРАДИЦИИ)

02 Oktyabr 2019 473

      В истории существует не только преемственность дел, но и преемственность культурной информации, без которой не обходится ни одна традиция. &n… ƏTRAFLI

Müharibə vəziyyətində İranın mümkün cavabı (İkinci Hissə)

Müharibə vəziyyətində İranın mümkün cavabı (İkinci Hissə)

01 Oktyabr 2019 584

    Müəyyən güclü silahlanmaya baxmayaraq hərbi ekspertlər hesab edir ki, İranın hava hücumundan müdafiə sistemi amerikalılar… ƏTRAFLI

Qloballaşma qarşısında inteqrasiya, yoxsa mühafizəkarlıq?

Qloballaşma qarşısında inteqrasiya, yoxsa mühafizəkarlıq?

27 Sentyabr 2019 494

  Modern qloballaşma və sürətli telekommunikasiyalar əsrində milli dövlətlər, eləcə də onların təməlini təşkil edən sosio-etno-kultural dəyə… ƏTRAFLI

Məşhur musiqiçinin siyasi portreti

Məşhur musiqiçinin siyasi portreti

26 Sentyabr 2019 907

Sentyabrın 26-sı Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi, görkəmli opera müğənnisi, SSRİ Xalq artisti Bülbülün (1897-1961) … ƏTRAFLI

Azərbaycanda işsizlik və həyat məmnuniyyəti: ən yüksək həssas qrupların müəyyənləşdirilməsi

Azərbaycanda işsizlik və həyat məmnuniyyəti: ən yüksək həssas qrupların müəyyənləşdirilməsi

24 Sentyabr 2019 548

  Vətəndaşların rifah səviyyəsinin və həyat məmnuniyyətinin yüksəldilməsi iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biridir. Aparılan tədqiqa… ƏTRAFLI

SSRİ-nin enerji bloku

SSRİ-nin enerji bloku

24 Sentyabr 2019 983

Kreyq Mazin tərəfindən yaradılan və onun senarisi əsasında çəkilmiş "Çernobıl" mini serialı haqqında bütün dünyada fikirlər he&… ƏTRAFLI

Tarixdə ən çox istinad edilən sosioloqlar

Tarixdə ən çox istinad edilən sosioloqlar

24 Sentyabr 2019 965

  Sosiologiyanın təməl mövzusu sosial dəyişmə ilə bağlıdır.   Bütün görkəmli sosioloqlar sosial dəyişiklik nəzəriyyəsini… ƏTRAFLI

Bazarlar və əxlaq

Bazarlar və əxlaq

24 Sentyabr 2019 628

  Pulun ala bilməyəcəyi şeylərin var olduğuna hər zaman inanılıb, lakin əsrimizdə pulun ala bilmədiyi şeylərin sayı getdikcə azalmaqdadır. Bu … ƏTRAFLI

Məmuriyyət və kadr hazırlığı tarixinə qısa baxış

Məmuriyyət və kadr hazırlığı tarixinə qısa baxış

24 Sentyabr 2019 871

İstər icrasını təmin etdiyi xidmət sahələrinin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti ilə ictimai nizamın qorunmasında üzərinə götürdüyü vəzifə, istərsə… ƏTRAFLI

Əmək bazarının tələbləri və kadr hazırlığı

Əmək bazarının tələbləri və kadr hazırlığı

24 Sentyabr 2019 670

Dünya və Azərbaycan təcrübəsi: Bakı Ali Neft Məktəbi nümunəsində   Prussiyalı təhsil fəlsəfəçisi Vilhelm Humboldtun yanaşm… ƏTRAFLI

Məqalələrin impakt faktorlu jurnallarda çapı

Məqalələrin impakt faktorlu jurnallarda çapı

24 Sentyabr 2019 1179

  Müasir dövrdə bir ölkənin elm ictimaiyyətinin fəaliyyətinin dünya arenasında tanıdılması nöqteyi-nəzərində… ƏTRAFLI

Sovet dövrünün sosial-mədəni nailiyyətləri: imtina etmək, yoxsa qorumaq?

Sovet dövrünün sosial-mədəni nailiyyətləri: imtina etmək, yoxsa qorumaq?

24 Sentyabr 2019 603

XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bir mərhələsi sovet dövrünə düşür. Bu dövrün Azərbaycan tarixində qiymətləndi… ƏTRAFLI

Rusiya: 1984-cü ildən 2084-cü ilədək

Rusiya: 1984-cü ildən 2084-cü ilədək

24 Sentyabr 2019 440

  ABŞ seçkilərinə müdaxilədə ittiham olunan Rusiyada ən böyük sosial Big Data şirk… ƏTRAFLI

Qayğı sosiologiyası

Qayğı sosiologiyası

24 Sentyabr 2019 518

  Sosiologiya elmi qayğını niyə öyrənir? Çoxları elə düşünür ki, qayğı adi bir məi… ƏTRAFLI

İranda müharibə kimə sərfəlidir?

İranda müharibə kimə sərfəlidir?

24 Sentyabr 2019 647

  … ƏTRAFLI

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tədqiqat mərkəzləri

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tədqiqat mərkəzləri

24 Sentyabr 2019 1916

XXI əsrdə müasir texnologiyaların inkişafı informasiya mübadiləsini sürətləndirib. Böyük ve… ƏTRAFLI

Məktəb və məscid arasında

Məktəb və məscid arasında

24 Sentyabr 2019 1356

  Biz hansında daha çox inamlı, mürvətli, savadlı və işıqlı oluruq? Azərbaycan, Qərb və bəzi müsəlman ölkələrində din və döv… ƏTRAFLI

Qafqaz Albaniyasının tarixi varisinə “gürcü zərbəsi”

Qafqaz Albaniyasının tarixi varisinə “gürcü zərbəsi”

24 Sentyabr 2019 1582

  İyulun 14-də Gürcüstandan olan bir qrup şəxsin birbaşa Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozaraq ərazimizdə yerləşən Keşikçid… ƏTRAFLI

1929 bolluq böhranı

1929 bolluq böhranı

24 Sentyabr 2019 778

Böhran anlayışı həyatın fərqli sahələrində və fərqli formalarda olmaqla, etimoloji mənşəyi yunanca "krisis" sözündən gəlir və əsasən… ƏTRAFLI

Uğurlu islahatların mənəvi amili

Uğurlu islahatların mənəvi amili

24 Sentyabr 2019 785

Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun mənəvi səciyyəsinə dair Azərbaycan siyasətində şəxsiyyət amili həmişə əhəmiyyətli olub. Həyatımızın əxlaqi … ƏTRAFLI

İki fərqli formasiyanın lideri: Heydər Əliyev ictimai rəy haqqıda

İki fərqli formasiyanın lideri: Heydər Əliyev ictimai rəy haqqıda

24 Sentyabr 2019 856

İmperiya quruluşları haqqında miflər yaratmaq üçün həmişə əlverişli zəmin olur. Milyonları öz sıralarına alan və vahid bir i… ƏTRAFLI

Dilin coğrafiyası, coğrafiyanın dili

Dilin coğrafiyası, coğrafiyanın dili

24 Sentyabr 2019 571

  Azərbaycanda rus dilinin mövcudluğu problem olaraq qabardılarkən cəmiyyət bir növ süni şəkildə iki yerə bölünür. Ölkə bi… ƏTRAFLI

Qarabağ - problemə bir başqa baxış

Qarabağ - problemə bir başqa baxış

24 Sentyabr 2019 950

  Savaş daim xalqların yaddaşında ağır izlər qoyur. O formada ki, bəzən savaşların vurduğu psixoloji yaralar və qoyduğ… ƏTRAFLI

Cəmiyyətdə sosial dialoqa ehtiyac zərurəti:  intihar hadisələri nümunəsində

Cəmiyyətdə sosial dialoqa ehtiyac zərurəti: intihar hadisələri nümunəsində

24 Sentyabr 2019 1311

  Dünya Psixiatriya Assosiasiyası XXI əsri “depressiya və intiharlar əsri” adlandırıb. Ümumdünya… ƏTRAFLI

Kim haqlıdır, o da güclüdür

Kim haqlıdır, o da güclüdür

24 Sentyabr 2019 481

    "İnkişafa sadiqsinizsə, həqiqətən müstəqilsinizsə və insanların taleyi öz əl… ƏTRAFLI

Din dünyaya qarşı olanda

Din dünyaya qarşı olanda

24 Sentyabr 2019 920

  Dindarlıq dünyəvilik üçün nə qədər təhdid ola bilər? Adətən, geniş yayılm… ƏTRAFLI

Unutdurulmayan tarix və silinməyən yaddaş

Unutdurulmayan tarix və silinməyən yaddaş

24 Sentyabr 2019 871

  Rusiyanın Levada Mərkəzi (Yuri Levadanın Analitik Mərkəzi) 2019-cu ilin 18 - 24 iyul tarixlərində &q… ƏTRAFLI

Amerikan müstəsnalığı və missiyası

Amerikan müstəsnalığı və missiyası

24 Sentyabr 2019 757

  İkinci Dünya müharibəsindən indiyədək demokratik yolla seçilmiş əllidən artıq höku… ƏTRAFLI

Pul tələsi: gerçək və saxta jurnalları necə ayırmalı?

Pul tələsi: gerçək və saxta jurnalları necə ayırmalı?

24 Sentyabr 2019 990

 Müasir dövrdə elm adamları üçün ciddi problemlərdən biri saxta jurnalların ("predatory journals") çoxalma… ƏTRAFLI

Dünyanın həyat ağacı və Azərbaycan

Dünyanın həyat ağacı və Azərbaycan

24 Sentyabr 2019 740

Həyat ağacı bir çox dünya əfsanələrində, dini və fəlsəfi cərəyanlarda əks olunan bir obrazdır. O, yaradılışın yeri və göyü, bütün canl… ƏTRAFLI

Bakı Dövləfakültəsi məzunu, modernizm sosiologiyası üzrə tədqiqatçı,

Bakı Dövləfakültəsi məzunu, modernizm sosiologiyası üzrə tədqiqatçı, "Modernizm əsri və insan", "Entropik dünya" kitablarının müəllifidir.

00 0000 7

(Azerbaijani) … ƏTRAFLI