Yuxarıya
skip to main content

Rusiyada qan donorluğu: motivlər, miflər, qorxular

15.07.2022

Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi (VCIOM) qan donorluğu mövzusunda sorğu keçirib.

Tədqiqat Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti üçün aparılıb. 

Sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 32%-i qan verib, lakin dayandırıb, 3%-i bunu vaxtaşırı, 2%-i isə müntəzəm şəkildə edir. Qan və onun komponentlərinin potensial donorları rusların 36%-ni təşkil edir - onların hələ belə təcrübəsi olmasa da, gələcəkdə donor olmaq imkanlarını istisna etmirlər.

Rusiyada qan və onun komponentlərinin müntəzəm və qeyri-müntəzəm donorları əsasən kişilər (müvafiq olaraq 63% və 69%), 25-34 yaşlı gənclər (35% və 33%) və 35-44 yaşlı orta yaşlı vətəndaşlardır (34% və 39%). Potensial donorlar qrupunda qadınların nisbəti kişilərin nisbətini bir qədər üstələyir (müvafiq olaraq 55% və 45%).

Donorluq motivləri arasında altruistik niyyətlər, xüsusən də, yadlara və yaxın insanlara kömək etmək imkanı üstünlük təşkil edir (belə təcrübəyə malik ruslar arasında müvafiq olaraq 45% və 33%).

Qan və onun komponentlərinin donorluğuna əsas maneə fiziki sağlamlıqdır: respondentlərin 38%-i sağlamlıq səbəbi ilə donor ola biləcəyinə əmin deyil, 33%-i isə bunu bilir. Sorğuda iştirak edənlərin yarıdan azı biganəliklərini vaxt azlığı və donor hərəkatına necə qoşulacaqlarını bilməmələri ilə izah edirlər (hər biri 14%). Hər 10 nəfərdən biri isə qan verməkdən qorxur (9%).

Gündəlik həyatda rusların qan donorluğu ilə bağlı müsbət məlumatlarla qarşılaşmasına baxmayaraq (52%-i), 46%-i bu barədə bəzi stereotipləri bölüşür.

Qan donorluğu ilə bağlı ən çox yayılmış miflər arasında qanvermə proseduru zamanı yoluxa bilmə qorxusu var (15%). Qan verəndən sonra sağalmanın çox vaxt apardığı (9%), insanların böyük ehtiyaclar səbəbindən pul qazanmaq üçün donor olduqları (8%)  barədə fikirlər azlıq  təşkil edir.

Eyni zamanda, donor olmağa təsir edən obyektiv məhdudiyyətlər və maneələr var: respondentlərin 17%-i iş vaxtının və ya qanköçürmə məntəqələrinin yerləşməsinin əlverişsiz olduğunu qeyd edir.