Yuxarıya
skip to main content

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

24.06.2022

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

ABSTRAKT


Türkiye Cumhuriyeti belediye yapılarının oluşturulması açısından Azerbaycan Cumhuriyeti’ne göre oldukça köklü bir tarihe sahiptir ve bu tecrübenin bir gereği olarak belediye yönetimlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne nazaran daha güçlü yapılar olduğu aşikârdır. Azerbaycan 1991 yılında Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından bahsi geçen bölgede bağımsızlığını kazanmış ülkeler arasında göreceli olarak en gelişmiş ülkelerden birisidir. Buna rağmen siyasal yönetim geleneği ve demokratikleşme süreçleri bakımından, belediyelerdeki yönetim modeli açısından, yeni kurulan bir ülke olması ve gerek sosyal gerek siyasal buhranlarla mücadelesi sonucunda Türkiye’ye nazaran daha az gelişmiş bir ülke modeli çizmektedir. Belediye yapılarının işlevselliği açısından da bu söylem doğruluk payı barındırsa da belediye yasaları ve mevzuat açısından Türkiye’ye göre daha bağımsız belediyeler öngördüğü söylenebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkiye ve Azerbaycan Belediye Yönetimi, Türkiye’de Belediyecilik, Azerbaycan’da Belediyecilik, Karşılaştırmalı Belediye Yönetimleri


Mertcan ARITÜRK, Nilüfer NEGİZ

Mezun YL Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, mertcanariturk@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2752-7008

Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, nilüfernegiz@sdu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-4211-9689